Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thanh toán, quyết toán chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Thứ ba, 03/04/2012 14:40

Ngày 19/9/2011 Bộ thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thanh toán, quyết toán chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (VTF), một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, đại diện các doanh nghiệp viễn thông và 67 Sở TT&TT trong cả nước thông qua cầu truyền hình.

img
 
Chương trình viễn thông công ích VTCI đến năm 2010 đã kết thúc và đã có báo cáo sơ bộ tổng kết với các Bộ ngành và Chính phủ. Về tổng thể, mục tiêu của Chương trình cơ bản đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức. Quỹ VTCI Việt Nam đang phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, các Sở TT&TT tập trung cao độ trong việc tổng kết và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình 74. Trong quá trình thực hiện các Sở, doanh nghiệp đã rất cố gắng và nỗ lực nhưng bên cạnh đó cũng gặp một số khó khăn chính vì vậy công tác nghiệm thu còn chậm tiến độ.
 
Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Quỹ Dịch vụ VTCI Việt Nam Chu Hồng Tuấn đã trình bày báo cáo tình hình thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình 74. Các sở TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông đều nhất trí với báo cáo của VTF và đưa ra một số vướng mắc phát sinh cũng như những ý kiến đề xuất với Bộ trong quá trình thực hiện thanh quyết toán. Cũng tại Hội nghị, Quỹ và Vụ Kế hoạch tài chính Bộ TT&TT đã giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề thanh quyết toán của các Sở TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh cần gói gọn Chương trình 74 sớm nhất để tạo điều kiện triển khai Chương trình giai đoạn tới 2011-2015. Chính sách VTCI đã thật sự đi vào đời sống xã hội, đã có tác động lớn đến việc phát triển hạ tầng viễn thông, rút ngắn khoảng cách sử dụng dịch vụ giữa các vùng, miền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp. Mặt khác, phát triển dịch vụ VTCI giúp cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được tiếp cận nhanh chóng các nguồn thông tin trong nước và thế giới, góp phần tích cực vào chương trình xoá đói giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống tình cảm, tinh thần của nhân dân các vùng VTCI. Thứ trưởng yêu cầu Các Sở TT&TT, các doanh nghiệp viễn thông cần nhanh chóng hoàn thành thanh quyết toán và nghiệm thu sản lượng trên cơ sở bám vào các văn bản của Bộ; mỗi doanh nghiệp có cách quản lý khác nhau về chính sách VTCI, vì vậy doanh nghiệp phải có sự thống nhất về cách triển khai và cách xác nhận để có văn bản tương đối phù hợp; cần thiết lập phần mềm CNTT chuyên dụng thống nhất đưa vào hệ thống để xác nhận sản lượng VTCI một cách có hiệu quả và chính xác nhất,…
Ngô Nguyệt
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top