Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 9/2011 Bộ TT&TT

Thứ hai, 05/09/2011 12:51

Sáng nay 05/09/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 9 năm 2011 đánh giá kết quả công tác của Bộ trong tháng 8 vừa qua và triển khai công việc trong tháng 9 của Bộ. Hội nghị được tổ chức qua cầu truyền hình trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội – Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh.

img
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, các thứ trưởng Bộ TT&TT, đại diện văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT...

Một số công việc nổi bật Bộ đã thực hiện trong tháng 8 qua như tổ chức tốt công tác bàn giao nhiệm vụ giữa Bộ trưởng nhiệm kỳ Chính phủ khoá XII Lê Doãn hợp và Bộ trưởng nhiệm kỳ Chính phủ khoá XIII Nguyễn Bắc Son mang tính kế thừa với sự tham dự và chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, đại diện Lãnh đạo một số bộ, ban, ngành của Trung ương, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Bộ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới an toàn thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Bộ đã chỉ đạo và định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước và của Ngành: Kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII; công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; Kỷ niệm 66 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9; Tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2011; Kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Bưu điện.

Một số công tác trọng tâm của Bộ sẽ được triển khai trong tháng 9 như: Chỉ đạo công tác tuyên truyền các sự kiện của đất nước, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường; hưởng ứng tháng an toàn giao thông và các vấn đề kinh tế - xã hội khác. Hoàn thiện xây dựng Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT khóa XIII. Tổ chức các Hội nghị: Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; Công bố kết quả điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010; Tập huấn nghiệp vụ giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng cơ bản. hoàn thiện việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục triển khai Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”; Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 2011-2015; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2011. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện xây dựng dự toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 và rà soát, kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Hoàn thiện các đề án trình Chính phủ tháng 9 và chương trình công tác năm 2011.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao kết quả công tác của Bộ đã thực hiện trong tháng 8 vừa qua. Tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng điểm qua tình hình trọng điểm kinh tế xã hội của đất nước trong 8 tháng đầu năm và chỉ đạo các đơn vị chức năng cần làm tốt các công việc sau: Chỉ đạo báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới; Tiếp tục triển khai đề án đưa Việt Nam thành nước mạnh về CNTT và TT, tổng hợp báo cáo các kết quả đã đạt được qua 1 năm thực hiện đề án để báo cáo Thủ tướng chính phủ; Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia, đưa thông tin về cơ sở; Đặc biệt trong tháng 9 này tổ chức hai hội nghị lớn về Điểm bưu điện văn hóa xã và công bố kết quả cuộc điều tra thống kê internet và nghe nhìn; Hoàn thành nội dung luật xuất bản để trình quốc hội; Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đã triển khai do Bộ làm chủ đầu tư; Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị của chính phủ về kiếm chế lạm phát…

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top