Hội nghị công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

Thứ tư, 26/02/2014 10:34

Ngày 25/2/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2014. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Phan Quang Thao – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

img

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ trao Giấy khen cho các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2013 nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; công khai tài chính năm 2013; báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; tổng kết các phong trào thi đua năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2013 được trình bày tại hội nghị, mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2013, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Sở Thông tin và Truyền thông  được tập trung chỉ đạo mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của tổ chức, công dân. Sở đã tham mưu, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực ngành quản lý từ đó tạo cơ chế, hành lang pháp lý từng bước đưa các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành quản lý đi vào nền nếp, củng cố hệ thống Sở Thông tin và Truyền thông từ tỉnh đến cơ sở.

Trong năm, Sở đã phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; phong trào “Học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” tiếp tục được triển khai tích cực đã đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các chế độ về tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT… được quan tâm thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quan tâm. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức, tạo không khí vui tươi phấn khởi, gắn bó trong cơ quan.

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực mà ngành quản lý; các biện pháp nâng cao chất lượng công tác nữ công; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn nghệ, thể thao.…

Với những thành tích đạt được, Sở Thông tin và Truyền thông đã vinh dự được Công đoàn viên chức tỉnh trao Giấy khen cho Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông  và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2013; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”  năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Quang Thao - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Sở Sở Thông tin và Truyền thông  đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cần triển khai xây dựng đề án sắp xếp tổ chức theo vị trí việc làm; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2013; tiếp tục giữ vững và phát huy những tiêu chí đã đạt được; đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chú trọng việc tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân năm 2014; ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và Công đoàn năm 2014.

Nhân dịp này, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông  cũng đã trao Giấy khen cho các tổ Công đoàn và các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và Tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2013.
 
Nguyễn Liên
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top