Hội nghị cán bộ công chức khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010

Thứ tư, 29/06/2011 15:42

Sáng ngày 29/6/2011, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du Hà Nội, Hội nghị cán bộ công chức khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010 đã được tổ chức. Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã đến dự và chủ trì Hội nghị, tham gia đoàn Chủ tịch có bà Đỗ Thị Tình - Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông.

img

Về phía công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông có bà Phạm Thị Mùi, Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện các công đoàn bộ phận, cán bộ công chức trực thuộc khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông.
Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Trọng Phát, Chánh văn phòng Bộ TT&TT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Khối cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Theo đó các kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 dưới sự lãnh đạo của Lãnh đạo Bộ, các cán bộ công chức thuộc khối cơ quan bộ nói riêng và của ngành Thông tin và Truyền thông nói chung đã thực hiện tốt những công tác trọng tâm như:
- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách chiến lược phát triển với việc trình Chính phủ phê duyệt 4 đề án lớn; Hoàn thành công tác điều tra thống kê dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc; xây dựng các đề án quy hoạch, các văn bản quản lý giá cước, dịch vụ bưu chính, viễn thông và thực hiện việc kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc chấp hành cac quy định của nhà nước; Thực hiện soạn thảo các văn bản trình quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; Các văn bản do Bộ Thông tin và Truyên thông ban hành.
- Đẩy mạnh đối với công tác thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, pháp chế, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, kế hoạch tài chính đầu tư xây dựng cơ bản, khoa học công nghệ. Ngoài ra công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thi đua, khen thưởng và văn phòng cũng được chú trọng và đẩy mạnh.
Đánh giá về các tồn tại ngoài những thành tích đạt được trong báo cáo cũng nêu rõ đối với việc quản lý thuê bao di động trả trước, phối hợp về việc dùng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp, xử lý công việc với các kiến nghị của địa phương vẫn còn chưa thỏa đáng và đời sống cán bộ công nhân viên chức của Bộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn....
Hội nghị cũng được nghe báo cáo công tác tài chính, công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng  năm 2010 của Cơ quan Bộ;

img

Hội nghị đã tham gia ý kiến thảo luận trên cơ sở nội dung báo cáo với 30 ý kiến được gửi và trực tiếp tại Hội nghị chia làm 3 nhóm:
- Nhóm ý kiến thứ 1 liên quan: tài chính, thu nhập công chức viên chức với các nội dung như: tạo điều kiện duy trì ổn định đời sống cán bộ công chức, mua nhà thu nhập thấp, đề án tiền lương, công khai nguồn tài chính, cách tính lương thưởng...
- Nhóm ý kiến thứ 2 liên quan đến sinh hoạt tại khu vực 18 Nguyễn Du: cải thiện điều kiện sinh hoạt, phòng tập thể dục, thể thao, bếp ăn. Tuyên truyền cán bộ công chức hạn chế hút thuốc trong phòng, hoạt động thể thao, khám chữa bệnh, cụ thể hóa quy trình thủ tục tài chính, làm vệ sinh cơ quan,...
- Nhóm ý kiến thứ 3: liên quan đến công tác tổ chức cán bộ đề nghị sớm làm thủ tục cho các cán bộ mới, chuyển công tác, thi tuyển chuyển ngạch, ưu tiên cán bộ nữ...
Hội nghị đã được nghe các đơn vị chuyên môn tài chính, tổ chức cán bộ và văn phòng giải thích chi tiết từng nội dung ý kiến đề xuất. Các giải thích từ các đơn vị chuyên môn thẳng thắn công khai, dân chủ đã đáp ứng giải quyết cơ bản các ý kiến tham gia tại Hội nghị.

img

Hội nghị đã được nghe Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng đã biểu dương đánh giá cao sự chuẩn bị Ban tổ chức, sự trao đổi chia sẻ các cơ quan chuyên môn đối với các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Thứ trưởng cũng mong muốn sau hội nghị này những việc gì chưa làm tốt, đang còn dở dang, những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện bổ sung trên cơ sở góp ý của các đại biểu qua tổng hợp góp ý kiến tại hội nghị các cơ quan chức năng cần hoàn chỉnh làm tốt hơn đáp ứng yêu cầu các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ giao phó trong thời gian vừa qua cũng như thời gian sắp tới. Thứ trưởng cũng chỉ đạo các cán bộ công chức cơ quan khối cơ quan Bộ nói riêng và cán bộ công chức viên chức Bộ nói chung cùng đoàn kết phấn đấu thể hiện nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông không ngừng lớn mạnh...

Qua một buổi sáng các đại biểu tham dự Hội nghị công chức cơ quan Bộ đã phát huy quyền dân chủ trao đổi thẳng thắn, góp ý chung các nội dung cho Hội nghị. Hội nghị thảo luận dân chủ, thống nhất và biểu quyết (100%) nhất trí thông qua những nội dung triển khai trong năm 2011 như sau:
 1. Tiếp tục triển khai nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức xác định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực có tác động lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Bộ, xây dựng chương trình hành động cụ thể để đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống.
2. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các Đề án, dự án, các dự thảo văn bản luật, dưới luật. trong đó tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bưu chính, Luật viễn thông, Luật tần số vô tuyến điện. Đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quản lý nhà nước về các lĩnh vực Bộ quản lý: Phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, Internet, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản; quy hoạch báo chí in, làm tốt vai trò thông tin và truyền thông, định hướng dư luận của các cơ quan báo chí; Đẩy mạnh công tác truyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như Luật bưu chính, Luật viễn thông, Luật tần số vô tuyến điện; tăng cường quản lý việc kết nối các mạng viễn thông công cộng, quản lý kho số viễn thông, giá cước viễn thông; quản lý khuyến mại đối với dịch vụ di động, thuê bao di động trả trước; an toàn, an ninh thông tin; tin nhắn rác...
3. Tập trung phát triển về CNTT: Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử; phát triển cơ sở hạ tầng, khuyến khích khai thác internet băng rộng; tập trung xây dựng và tạo cơ chế phát triển công nghiệp phần mềm, phần mềm nguồn mở, phần mềm CNTT, công nghiệp nội dung số; đào tạo nhân lực kỹ sư phần mềm.
4. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước ở địa phương, hướng dẫn các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
5. Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ công nghệ thông tin có trình độ cao. Đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác đào tạo ở nước ngoài, mời chuyên gia nước ngoài đào tạo tại Việt Nam.
6. Tích cực chỉ đạo công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực Bộ quản lý; đảm bảo lộ trình cổ phần hóa, thu hút các nguồn nhân lực cho thông tin và truyền thông.
7. Tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện để các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ quan báo chí, nhà xuất bản, cơ sở in, phát hành tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ phát triển, nhất là mạng lưới dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, báo chí, xuất bản, đảm bảo năng lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
8. Đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đoàn kết hợp lực xây dựng cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông không ngừng lớn mạnh, tạo đà phát triển cao hơn cho những năm tiếp theo.
9. Quan tâm xây dựng, chăm lo đời sống vật chát và tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức; xây dựng môi trường làm việc trong cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông văn minh, lịch sự, văn hóa, thân thiện theo các quy định về xây dựng cơ quan, công sở văn hóa.

ĐTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top