Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

Thứ tư, 04/04/2012 09:30

Ngày 30-3, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị.

img

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và gần 600 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước. Các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Ðỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị.

Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2011, các tháng đầu năm 2012 và 15 tham luận của đại biểu đại diện các ban, bộ, đoàn thể và cơ quan báo chí, nêu rõ: Năm 2011, tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, báo chí đã làm tốt vai trò, trách nhiệm; thông tin nhanh, đầy đủ và toàn diện diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế; tuyên truyền đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống; tuyên truyền có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình trong lao động, học tập và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc gắn với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước; đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch.

Hội nghị cũng phân tích làm rõ những hạn chế, thiếu sót chủ yếu trong hoạt động báo chí năm 2011. Ðó là công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong một số trường hợp chưa thật chủ động, nhạy bén. Một số cơ quan báo chí chưa đáp ứng yêu cầu định hướng chính trị trong nội dung thông tin. Tình trạng "thương mại hóa", hạ thấp yêu cầu chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học của sản phẩm báo chí, thông tin thiếu chuẩn xác gây thiệt hại cho cá nhân, doanh nghiệp, xã hội ảnh hưởng đến uy tín của báo chí chưa được khắc phục. Các đại biểu tập trung bàn giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; kinh nghiệm tuyên truyền về đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình"; định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc, nhạy cảm; tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng cao hơn ở những năm tiếp theo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ đóng góp của báo chí, đồng thời chỉ ra những yếu kém cần khắc phục. Ðồng chí nhấn mạnh: Lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên cần nhận thức rõ, báo chí phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí,...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ðinh Thế Huynh phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, nhất là những giải pháp cơ bản để triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan báo chí trong năm 2012. Ðồng chí chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của một số cơ quan và cán bộ báo chí chưa nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí trước xã hội và trước sự nghiệp đổi mới của đất nước; nhận thức và sự nhạy bén chính trị còn hạn chế, bất cập; chưa coi trọng việc phát hiện, biểu dương, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chính; thiếu nhạy bén trong xử lý thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp liên quan đối ngoại, biển đảo, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng luật pháp và sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Xu hướng "thương mại hóa" hoạt động báo chí, hạ thấp chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học, nghiệp vụ chưa được đẩy lùi. Một số cơ quan và một số nhà báo đưa thông tin thiếu chuẩn xác, thiếu trách nhiệm, thậm chí vi phạm đạo đức người làm báo, lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi.

Ðồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Ðảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần chủ động, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, sáng tạo bằng những hình thức hấp dẫn, sinh động, thuyết phục; bám sát thực tiễn của đất nước, phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; đồng thời tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tệ nạn và tiêu cực xã hội; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của báo chí trong giám sát, phản biện xã hội; kiên quyết khắc phục khuynh hướng "thương mại hóa", đây là thiếu sót, khuyết điểm đã kéo dài từ nhiều năm. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí và từng cơ quan báo chí, trong đó, cần đặc biệt coi trọng, phát huy hơn nữa vai trò cơ quan chủ quản. Thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giao ban báo chí theo hướng bảo đảm đúng thành phần; giữ vững kỷ luật thông tin; tăng cường cung cấp thông tin, đối thoại, trao đổi giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí. Tăng cường cung cấp thông tin và định hướng thông tin cho báo chí; các cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về báo chí. Ðể giải quyết những hạn chế, yếu kém của loại hình báo chí điện tử, lãnh đạo các cơ quan báo chí điện tử chủ động, quan tâm hơn nữa tới quá trình tác nghiệp của phóng viên, quy trình biên tập, xuất bản báo của các tòa soạn để khắc phục một cách cơ bản sai sót, khuyết điểm./.

Theo website Hội nhà báo Việt Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top