Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2010

Thứ năm, 06/05/2010 21:19

Ngày 5/5/2010, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan báo chí năm 2010.

img

Tham dự hội nghị có  Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, địa phương và lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước.
Phát biểu khai mạc hội nghị Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son cho rằng hội nghị là dịp để các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan báo chí cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, quản lý, tác nghiệp các hoạt động chuyên môn của báo giới và đánh giá tình hình hoạt động báo chí của nước ta trong những năm vừa qua. Đồng thời cũng là dịp để các cơ quan báo chí phản ánh trực tiếp với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị đề xuất để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí. Năm 2010 là năm Việt Nam có nhiều các sự kiện, điều đó đặt ra cho báo chí những yêu cầu những thách thức mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. chĐó cũng chính là cơ hội để các loại hình báo chí cả nước có dịp thể hiện khả năng, bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp của mình, thi đua phấn đấu sáng tạo ra nhiều bài báo hay, nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao để góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng năm 2010, xứng đáng với sứ mệnh vẻ vang là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng
Tại hội nghị, Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn  đã phát biểu báo cáo tình hình báo chí và công tác quản lý báo chí năm 2009 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2010. Theo đó, công tác quản lý nhà nước và tình hình hoạt động, thông tin báo chí năm 2009 có những điểm nổi bật như sau: Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố trong công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của báo chí; Xây dựng quy hoạch báo chí; Xây dựng, hoàn thiện hệ thông văn bản quy phạm pháp luật; Bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, những người làm báo; Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm những đơn vị báo chí đăng thông tin sai sự thật, gây tác động tiêu cực trong xã hội. Năm 2010, để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó thì hoạt động báo chí cần tập trung một số công việc chủ yếu: Đối với cơ quan quản lý báo chí cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin kịp thời, triển khai thực hiện công tác quy hoạch báo chí in đến năm 2020; Đối với cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí cần tăng cường phối hợp với cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý báo chí từ Trung ương đến địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tăng cường công tác thông tin đối ngoại với nội dung trọng tâm là năm Việtt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN và sự kiện quốc tế quan trọng khác được tổ chức ở Việt Nam; Đối với các Bộ, Ngành, địa phương cần thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Thủ tướng Chính phủ ban hành, tăng cường đối thoại với báo chí, đối với các vụ việc mà cơ quan báo chí nêu đúng sự thật…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang bày tỏ sự vui mừng trước sự tham gia đầy đủ của các cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí trong cả nước. Ông cho rằng đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình và kết quả hoạt động báo chí sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa X về “ Công tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới”, các thông báo kết luận số 41-TB/TW, số 68-TB/TW của Bộ Chính trị… Các báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và những ý kiến phát biểu của các đại biểu cũng đã phân tích cụ thể tình hình, những nguyên nhân hạn chế của một số người làm báo và các cơ quan báo chí. Vì vậy ông  mong muốn các cơ quan báo chí, các đại biểu tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với với Đảng và Nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ông cũng nhấn mạnh và yêu cầu báo chí thực hiện tốt một số nội dung chính như sau: Báo chí cần góp phần tích cực tạo sự thống nhất nhận thức, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế; Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa X…; Tiếp tục tuyên truyền về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về chuyên đề “ Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; Tăng cường nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước ta, thành tựu đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đất nước để bạn bè và nhân dân thế giới, đồng bào ở nước ngoài có thông tin đúng đắn về tình hình của đất nước. Báo chí cách mạng của nước ta có truyền thống tự hào, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn trân trọng, tin cậy và chờ đợi những thành công, đóng góp mới của báo chí nước nhà.
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã có những ý kiến phát biểu, những bài tham luận với mục đích báo cáo nội dung, những vấn đề chính trong hoạt động của báo chí nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm đồng thời kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan quản lý về những vấn đề về công tác lãnh đạo, cơ chế chính sách, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng quy định tiêu chuẩn, chức danh báo chí…
imgPhát biểu kết luận hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa đã nhấn mạnh một số nội dung mà hội nghị đã thảo luận, đánh giá, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền và quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đó từ ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trong đó: Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đồng thời cũng là chủ đề quan trọng nổi bật trên báo chí cả nước năm 2010 là tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị; Các cơ quan báo chí đón nhận, lựa chọn, giới thiệu ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng góp ý bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; Tuyên truyền các hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng long- Hà Nội; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; Chủ động, tích cực, kiên trì đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ để chống phá ta; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…Nhân hội nghị này, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cần bám sát nhiệm vụ trong tâm của công tác tư tưởng nói chung và công tác báo chí nói riêng, tạo chuyển biến tích cực và cơ bản trong công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động báo chí từ nay tới khai mạc Đại hội XI của Đảng.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top