Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ năm, 12/07/2018 09:57

Ngày 10/7/2018, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty; đại diện các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty. Cùng dự còn có các đồng chí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác đảng của Đảng bộ trực thuộc và các Ban đảng, Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

 IMG-6260.jpg

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị
 
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng công ty thống nhất cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội, trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 qua đó cơ bản hoàn thành mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2020 ngay trong năm 2018 với tổng doanh thu năm 2018 phấn đấu vượt 6% so với mục tiêu chiến lược của năm 2020; tổng lợi nhuận năm 2018 vượt mức mục tiêu phân kỳ của năm, qua đó hoàn thành trên 70% mục tiêu lợi nhuận của năm 2020. Cùng với đó, xây dựng định hướng và mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030, là kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động trong giai đoạn tiếp theo. Tổ chức triển khai thành công các Đề án lớn với Chính phủ để Bưu điện Việt Nam thực sự trở thành cánh tay nối dài của Đảng, Chính phủ, là bộ mặt, là một phần của cơ quản quản lý nhà nước. Tham gia sâu rộng, vững chắc vào lĩnh vực thu chi Hành chính công, các chương trình an sinh xã hội quốc gia.
 
Đảng ủy Tổng công ty cũng tập trung tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tích cực đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy Tổng công ty ban hành. Chú trọng kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ, tình hình hoạt động của Tổng công ty, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau thông qua việc thúc đẩy kết nối, hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Khối. Duy trì, mở rộng quy mô hợp tác đối với những đơn vị đã ký kết hợp tác…
 
IMG-6329.jpg
 
Vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Tại hội nghị lần này, Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Như Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam; Giấy khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh hồ Chí Minh cho các cá nhân và tập thể.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top