Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ V

Thứ năm, 13/10/2011 10:32

Sáng ngày 13/10/2011, Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du – Hà Nội. Tới dự Hội nghị có Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Khối.

img
Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Trong quý III vừa qua, tình hình kinh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sát sao, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp với ban cán sự đảng, đảng Đoàn, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong Khối nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã được quan tâm và tăng cường…

img

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trình bày báo cáo kết quả công tác quý III và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV/2011 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Thời gian qua, tuy gặp phải nhiều khó khăn nhưng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tham gia, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng đảng, góp phần quan trọng vào sự ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương từng bước được đổi mới cả về nội dung và phương pháp trên các mặt công tác nổi bật là: công tác học tập và triển khai các nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan và từng cán bộ, đảng viên; từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phối hợp giữa đảng ủy và ban cán sự đảng, đảng đoàn ở một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có những chuyển biến tích cực; Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng việc triển khai thực hiện Quy định 215-QĐ-TW ngày 26/03/2009 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp Trung ương còn chậm; công tác báo cáo của một số Đảng ủy trực thuộc với Đảng ủy Khối chưa đúng quy định; phần lớn các đảng ủy trực thuộc chưa tích cực cung cấp thông tin, bài cho Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối. Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; việc quản lý, giáo dục đảng viên ở một số đơn vị chưa chặt chẽ. Nguyên nhân là do một số cấp ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương chưa chủ động phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa sự nghiệp lãnh đạo của cấp ủy về công tác tổ chức cán bộ; chưa có quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở; năng lực, kinh nghiệm công tác xây dựng đảng của một số bộ phận cán bộ chuyên trách đảng trong Đảng bộ Khối còn hạn chế; một số đảng ủy ở các bộ, ngành Trung ương chưa tích cực, chủ động trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan nghiên cứu, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ. Nhận thức của một số cấp ủy cơ sở về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng còn đơn giản, chủ quan, dẫn đến chưa thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt Đảng, chưa quan tâm đúng mức đến công tác Xây dựng đảng.

Trong Quý IV/2011, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ tập trung vào hai nội dung sau: Thứ nhất, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung và một số hoạt động chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy để đề xuất, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cho phù hợp với thực tiễn và tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; Hoàn thiện các đề án của Đảng ủy Khối; Tổ chức kỷ niệm các ngày truyền thống ngành xây dựng Đảng; Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng đảng cho cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo điều lệ Đảng khóa XI; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc. Thứ hai, công tác xây dựng Đảng tập trung vào nội dung sau: Công tác chính trị tư tưởng và thực hiện nghị quyết của Đảng; Công tác tổ chức xây dựng đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; Công tác tham mưu, tổng hợp và hoạt động của văn phòng cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son tặng hoa cho Đồng chí Đào Ngọc Dung.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết, trong thời gian tới Bộ TT&TT sẽ tiếp tục chỉ đạo và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý chuyên ngành, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để kinh tế xã hội duy trì mức tăng trưởng cao và bền vững. Quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng kỹ thuật, tập trung thực hiện thành công hai nhiệm vụ lớn là đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT và Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, tiếp tục đưa Ngành TT&TT trở thành một Ngành mạnh về kinh tế, cao về kỹ thuật công nghệ, vững vàng chính trị và tư tưởng đồng thời cùng Chính phủ thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội,thực hiện phát triển bền vững nền kinh tế của đất nước, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ III, hội nghị Ban Chấp hành đảng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ V và đại hội XI của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo công tác Đảng của Đảng bộ hoạt động theo đúng điều lệ và các quy định của Đảng, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, tiếp tục xây dựng và giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục giúp đỡ, và quan tâm chỉ đạo nhiều hơn nữa để Bộ TT&TT có thể làm tốt các nhiệm vụ chuyên ngành. 

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top