Hội đồng tư vấn của Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT họp phiên thứ 1/2010

Thứ tư, 19/05/2010 07:01

Chiều ngày 18/05/2010, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn của Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT họp phiên thứ 1/2010 để thông qua quy chế và phương thức hoạt động của Hội đồng tư vấn cũng như cho ý kiến về các nội dung chuyên môn cần nghiên cứu trong năm 2010. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng – Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp.

img

Theo dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thì Hội đồng có các nhiệm vụ như góp ý về các chủ trương và giải pháp chiến lược thực hiện việc ứng dụng và phát triển CNTT; tư vấn cho Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ TT&TT về phương thức chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch… về CNTT tại các bộ, ngành và địa phương; góp ý về các nội dung chuyên môn cho các văn bản của Ban chỉ đạo Quốc gia; tư vấn cho Ban chỉ đạo Quốc gia về các chủ trương và giải pháp chiến lược… Hội đồng tư vấn sẽ họp định kỳ 4 lần một năm. Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên trong Hội đồng. Các thành viên Hội đồng tư vấn đã đưa ra các ý kiến góp ý để hoàn thiện quy chế như cần bổ sung phương thức làm việc của các tiểu ban, các thành viên trong Hội đồng có thể tham gia và giữ các vai trò chủ chốt trong các tiểu ban, bổ sung phương thức làm việc của hội đồng, nguyên tắc làm việc phải đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và làm việc theo chế độ chuyên gia.

Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT cũng đã đề xuất nội dung và chương trình công tác của Hội đồng tư vấn với bốn nhóm vấn đề lớn là phát triển công nghiệp CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển nguồn nhân lực CNTT và hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT. Nội dung xin ý kiến trong công nghiệp CNTT bao gồm chương trình phát triển CNTT đến 2015, tầm nhìn 2020 dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III/2010; xây dựng nghị định về khu công nghiệp CNTT tập trung; vấn đề thuế cho doanh nghiệp phần mềm. Vấn đề ứng dụng CNTT là một vấn đề lớn trong Chính phủ điện tử. Văn phòng Ban chỉ đạo đã đề xuất một số nội dung với hội đồng như mục lục chi ngân sách Nhà nước, ứng dụng phần mềm nguồn mở, chuẩn kết nối thông tin. Vấn đề hạ tầng CNTT truyền thông bao gồm hạ tầng để phát triển công nghiệp CNTT, hạ tầng mạng truyền dữ liệu cho Chính phủ điện tử, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Về nguồn nhân lực CNTT có đào tạo phi chính quy, hệ thống chức danh CNTT. Văn phòng cũng xin ý kiến về việc tổng kết chỉ thị 58/CT-TW.

Theo đề xuất, các chuyên gia tham gia hội đồng tư vấn sẽ chia ra làm nhiều nhóm tương ứng với 12 vấn đề cụ thể được đề xuất trong bốn vấn đề lớn về CNTT đã nói ở trên. Ba phiên họp tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 7, 9 và 11/2010. Xen giữa các phiên họp của Hội đồng sẽ có các phiên họp chuyên đề của nhóm chuyên gia.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top