Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng – an ninh tại Vĩnh Phúc

Thứ tư, 12/06/2013 07:38

Ngày 11/6/2013, tại Vĩnh Phúc, Hội nghị Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng, an ninh đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Lai, Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng -an ninh Trung ương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương là thành viên của Hội đồng giáo dục quốc phòng -an ninh Trung ương, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh, đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc.

img

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh Vĩnh Phúc đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các văn bản của các Bộ, ngành, Trung ương và Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương và Quân khu 2 về giáo dục quốc phòng – an ninh. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh. Hội đồng giáo  dục quốc phòng – an ninh cấp tỉnh, huyện, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai đúng nội dung, chương trình, đối tượng đảm bảo đồng bộ từ việc ban hành hệ thống văn bản, kế hoạch, hướng dẫn đến công tác kiểm tra, đưa công tác giáo dục quốc phòng – an ninh đi vào nề nếp, có chiều sâu và hiệu quả. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các vị chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đều được bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng – an ninh theo quy định; mở ra nhiều đối tượng được tiếp cận ở nhiều nội dung, hoạt động khác nhau. Thực hiện tốt giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên; giáo dục quốc phòng – an ninh cho toàn dân có nhiều đổi mới, nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với thực tiễn đạt hiệu quả. Thông qua thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của cán bộ các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên rõ rệt; hầu hết các cấp, các ngành đều có ý thức và làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, coi trọng phát triển tiềm lực kinh tế, quân sự, an sinh xã hội góp phần chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu những nội dung cần bổ sung làm rõ. Đồng thời, tiến hành kiểm tra nhận thức các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh bằng phương pháp trắc nghiệm. Theo đó, các thành viên hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh cũng trao đổi, làm rõ nội dung theo yêu cầu của thành viên đoàn kiểm tra. Hội nghị cũng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế để làm tốt hơn nữa công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh, trong thời gian qua, Hội đồng quốc phòng – an ninh tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt và chủ động quán triệt, triển khai đường lối quốc phòng – an ninh của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia; Chỉ thị số 12 CT/TW ngày 03/5/2007 về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới… Các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác giáo dục quốc phòng – an ninh đã được truyền tải đến toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, Đảng viên, và các tầng lớp nhân dân. Các đối tượng được bồi dưỡng và đào tạo về quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham gia các lớp học. Đặc biệt, đối với nội dung giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân mặc dù là vấn đề lớn và rất khó thực hiện, nhưng tỉnh đã triển khai tốt qua các hệ thống tuyên truyền thông tin đại chúng.

Thứ trưởng cũng chỉ ra trong công tác giáo dục quốc phòng – an ninh còn một số hạn chế do đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng- an ninh cho học sinh, sinh  viên chưa được đào tạo chính quy, phải kiêm nhiệm; công tác kiểm tra của một số Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh của các địa phương chưa thường xuyên, nội dung chưa sâu, chưa kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo thực hiện. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các huyện, thành thị cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, công an để xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh; các cơ quan quân sự, công an cần tăng cường hơn nữa việc cung cấp thông tin cho các cơ  quan thông tấn báo chí, nhằm đảm bảo các nội dung truyền tải của Đảng, Nhà nước về giáo dục quốc phòng – an ninh đến được với người lao động; phương pháp kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh cần có sự cải tiến, lồng  ghép vào các hoạt động văn hóa, lễ hội  nhằm tránh sự đơn điệu, khô cứng và đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất; tiếp tục rà soát và nắm chắc đối được kiểm tra; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đoàn thể, Ban cán sự Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong ngày, đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra tại Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh thành phố Vĩnh Yên; Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh Công an tỉnh Vĩnh Phúc và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.

Công tác kiểm tra Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thực hiện kế hoạch số 3511/BTT-HĐ ngày 8/11/2012 của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương  về công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2013; căn cứ vào kế hoạch số 01/CDQTV-BTk ngày 18/2/2013 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương về tổ chức kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng – an ninh Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Quân khu 2 và Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang.

Từ ngày 12/6-14/6/2013, đoàn kiểm tra Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương sẽ tiến hành kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng – an ninh tại hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ.
 
 
Bùi Giang - Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top