Học và làm theo Bác là nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Thứ năm, 18/05/2017 16:40

“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. 13.300 đại biểu tham dự ở tất cả các điểm cầu.
 
Những kết quả thật đáng khích lệ
 
Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Những kết quả quan trọng bước đầu đạt được khá toàn diện trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị cho tới đưa vào chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng. Qua đó giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học....
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiên tiến… “Những kết quả đó thật đáng khích lệ”, ông Thưởng nhấn mạnh.
 
Tuy nhiên, theo ông Thưởng, qua ý kiến phát biểu tại hội nghị, việc thực hiện Chỉ thị còn hạn chế, khiếm khuyết. Trong đó nổi rõ tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy còn ít, dẫn đến việc triển khai chưa thật sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Nhiều ban, bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo và chưa hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc. “Tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công viên chức còn hạn chế”, ông Thưởng nhấn mạnh và cho rằng trong thời gian tới cần quyết tâm hơn nữa để khắc phục những hạn chế này.
 
Phải bắt đầu từ người đứng đầu
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.
 
Cụ thể, tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu trong Chỉ thị 05. Đó là: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với nghị quyết TƯ 4 khóa 12 và các nghị quyết của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. “Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, ở việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
 
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị, tiếp tục làm cho toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… “Điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu trên là phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành”, ông Thưởng nói.
 
Ông cho rằng, địa phương, đơn vị nào mà bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học tập và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước thì nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05 có nhiều sáng tạo và kết quả cụ thể. Vì vậy phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò của người đứng đầu của tất cả các cấp các ngành.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh việc cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu.
Theo Vietnamnet
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top