Học tập và làm theo gương Bác: Hiệu quả lớn từ những việc nhỏ

Thứ ba, 26/11/2013 14:29

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay, hầu hết các tổ chức Đảng của Đảng bộ Hà Nội đã xây dựng tiêu chí chuẩn mực "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, phù hợp với lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức đảng.

img

Học tập và làm theo gương Bác từ những công việc thường ngày - Ảnh: TH

Các cấp ủy đảng không chỉ dừng lại hưởng ứng theo phong trào đã biết lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết. Đi đôi với đó là những cách làm sáng tạo như kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm kịp thời uốn nắn những quan điểm sai trái, các biểu hiện tham nhũng và tiêu cực; phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình...
Điển hình như tại quận Long Biên, quận thực hiện cải tiến cách gửi giấy mời và tài liệu cho đại biểu qua thư điện tử. Tại các cuộc họp, các đại biểu sẽ nghiên cứu tài liệu trước ở nhà, đến nơi họp chỉ phát biểu ý kiến chứ không ngồi nghe báo cáo nữa. Việc làm này đã góp phần tiết kiệm không nhỏ chi phí phục vụ các hội nghị.

Hay như huyện Mỹ Đức, triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2013, lãnh đạo huyện đã yêu cầu các cấp ủy Đảng không tổ chức các lớp học tập riêng mà đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt, học tập ở chi bộ, cơ quan, đơn vị định kỳ hàng tháng cho phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Từng nội dung học tập được gắn cụ thể với việc thực hiện các quy định như Quy định về những điều đảng viên không được làm đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và trong quý IV/2013, các đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đăng ký phấn đấu làm theo.

Cũng tại buổi triển khai học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp” tổ chức hôm nay (23/4), Quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu sau buổi học tập này, các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ, đề ra phương hướng khắc phục khuyết điểm, hạn chế của bản thân, đăng ký học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác. Hàng quý, các chi bộ, chi hội đoàn thể trao đổi, thảo luận sâu nội dung chuyên đề đã học, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quận uỷ cũng yêu cầu, các đồng chí Thường vụ phụ trách cụm, Quận uỷ viên, Đảng uỷ viên phụ trách đơn vị phải thường xuyên tham dự các kỳ sinh hoạt của các chi bộ cơ sở chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Rõ ràng, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đôi khi là những việc nhỏ, cụ thể trong cuộc sống hàng ngày nhưng hiệu quả và sức lan tỏa rất lớn, mang lại hiệu quả không nhỏ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái, để làm tốt được việc học tập và làm theo Bác, cùng với việc phát huy tinh thần tự giác cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, nơi nào cán bộ đứng đầu làm gương, ở đó công việc sẽ rất tốt, đạt hiệu quả cao. Nếu có quyết tâm cùng sự vận dụng sáng tạo các chủ trương, quy định thì sẽ tạo sự chuyển biến mạnh trong các lĩnh vực của mỗi đơn vị./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top