Hoàn thiện Quy hoạch ngành Xuất bản, In, Phát hành sách đến năm 2020

Thứ năm, 22/09/2011 08:41

Chiều ngày 21/9/2011, tại Hà Nội, Cục Xuất bản đã có buổi làm việc báo cáo Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn về tiến độ soạn thảo Quy hoạch ngành Xuất bản, In, Phát hành sách đến năm 2020.

img

Dự thảo lần này đã được điều chỉnh, sửa đổi theo ý kiến góp ý của các đơn vị. Dự thảo Quy hoạch đã phân tích thực trạng ngành xuất bản giai đoạn 2006-2010 trên các phương diện tổ chức và loại hình hoạt động, số liệu sách xuất bản và mức hưởng thụ, cơ sở vật chất, kết quả kinh doanh và tài chính, nguồn nhân lực, hiệu quả kinh tế.

Từ những kết quả nghiên cứu, Quy hoạch đã đưa ra các mục tiêu cơ bản, mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2011-2020. Theo đó, ngành xuất bản phấn đấu năm 2015 đạt bình quân 4 bản sách/ người /năm, năm 2020 đạt 5 bản sách/ người /năm, ngành đạt trình độ của các nước phát triển tại châu Á. Xuất bản duy trì nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 3-5% về số đầu sách, 5-8% về số bản sách, sản phẩm xuất bản dưới dạng điện tử tăng từ 3-5%. Lĩnh vực in chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng sản lượng ấn phẩm có giá trị cao trong đó sách khoảng 10-15%, báo chí 20-25%, bao bì nhãn hàng trên giấy khoảng 25%, quảng cáo 20-25%. Ngành phấn đấu năm 2015 đạt 1.500 tỷ trang in 13x19cm, năm 2020 đạt 2.000 tỷ trang trên các sản phẩm giấy. Tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10-12% về năng suất lao động, 10% về sản lượng trang in, 5-10% thu nhập bình quân của người lao động. Ngành phấn đấu phát hành sách đến 100% xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm tăng gấp 3 lần so với năm 2009.

Quy hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu của từng lĩnh vực trong giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2011-2015 sẽ hoàn thành chuyển đổi mô hình tổ chức nhà xuất bản, xây dựng 2 trung tâm xuất bản sách điện tử tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hoàn thành cổ phần hóa cơ sở in nhà nước, hoàn thành xây dựng mới và khôi phục 201 cửa hàng sách cấp huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực III đặc biệt khó khăn…

Theo quy hoạch, các giải pháp được đề xuất bao gồm thành lập Quỹ hỗ trợ xuất bản Việt Nam trong năm 2011 để chủ động đầu tư cho hoạt động xuất bản, hỗ trợ kinh phí hiện đại hóa cơ sở vật chất cho một số nhà xuất bản Nhà nước, đầu tư để hình thành chương trình sách quốc gia với số lượng tối thiểu 500 tên sách thuộc các lĩnh vực. Hiện đại hóa 3 trung tâm in tại Hà Nội,  thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các các trọng điểm in khác, cho phép nước ngoài được đầu tư 100% vốn vào in bao bì, nhãn hàng hoá, nhà nước hỗ trợ ngân sách để xây dựng một số trung tâm sách ở các thành phố lớn, hỗ trợ cước vận chuyển sách, báo, tạp chí đến khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng núi khó khăn, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản, in, phát hành sách. Đề nghị Quốc hội sửa Luật Xuất bản vào năm 2012…

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top