Hoàn thiện lần 3 dự thảo Đề án điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam

Thứ sáu, 21/10/2011 13:39

Dự thảo Đề án “Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ” với mục đích điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam để phù hợp với giai đoạn mới đã được Bộ TT&TT đăng ký trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Chính phủ. Theo kế hoạch, tháng 11/2011, Bộ TT&TT sẽ báo cáo Đề án lên Thủ tướng Chính phủ.

img
Ảnh tư liệu Quỹ dịch vụ viễn thông công ích

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo mô hình là tổ chức tài chính Nhà nước.

Sau 5 năm hoạt động, Quỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phổ cập thông tin, xây dựng hạ tầng viễn thông ở vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, năng lực thông tin xã hội.

Để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đặt ra và thực hiện các mục tiêu đã được xác định, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam. Vì vậy, Bộ TT&TT đã đăng ký, trình Chính phủ ban hành Đề án “Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ” trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Chính phủ.

Đề án đã được xây dựng và bổ sung qua 2 lần họp lấy ý kiến đóng góp vào 01/10/2010 và 04/5/2011. Các Vụ chức năng của Bộ đã thẩm định, xét duyệt, gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của hai Bộ và kết quả quá trình làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan, Quỹ đã tổng hợp, hoàn thiện lần 3 dự thảo Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ.

Trong cuộc họp mới đây, ngày 21/10/2011, hai vấn đề tiếp tục được thảo luận là địa vị pháp lý, mô hình tổ chức của Quỹ và cơ chế tài chính phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Theo Quyết định 191/2004/QĐ-TTg, Quỹ là tổ chức tài chính Nhà nước, có tư cách pháp nhân độc lập, được (Nhà nước) cấp vốn điều lệ, có Hội đồng quản lý nhưng thực tế hoạt động của Quỹ phát sinh một khó khăn là không có văn bản pháp quy điều chỉnh, xác định mô hình tổ chức hoạt động của tổ chức tài chính Nhà nước dẫn đến khó khăn khi xây dựng, ban hành các cơ chế quản lý, điều hành hoạt động.

Trước đó, ngày 21/9/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 1643/QĐ-TTg phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 (Chương trình 1643) với nhiều thay đổi có liên quan đến mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, nguyên tắc hoạt động… của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Việc xây dựng Đề án “Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 191/2004/Q Đ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ” sẽ được xem xét phù hợp với Chương trình 1643 để đảm bảo sự đồng bộ, phù hợp trong triển khai.
 

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top