Hoàn thiện Đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập

Thứ tư, 13/11/2013 15:40

Tại Văn bản 9512/VPCP-KGVX ngày 11/11/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập.

img

Hội thảo Ứng dụng CNTT đẩy mạnh xã hội học tập

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, việc hoàn thiện Đề án cần tận dụng tối đa tận dụng tối đa lợi thế của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền.

Đồng thời xây dựng chuyên mục về giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm sự phối hợp với các bộ có liên quan (theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020") trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức nội dung thông tin tuyên truyền.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc hoàn thiện Đề án cần lựa chọn các hoạt động tuyên truyền phù hợp với mục tiêu của Đề án, từ đó xác định việc phân bổ kinh phí cho từng nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí.
 
Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" với mục tiêu đến năm 2020, 98% người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ; 70% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng; 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% đạt trình độ bậc 3...
Đề án cũng phấn đấu nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ với mục tiêu cụ thể là 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Tiếp tục duy trì 100% cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc...
 

 

Phan Hiển
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top