Hòa Bình: Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015

Thứ sáu, 13/05/2011 15:49

Thực hiện Quyết định số 1605/ QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu đến năm 2015 đó là: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

img

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước, mục tiêu cụ thể đến năm 2015 là: 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi dưới dạng điện tử. Hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức các cấp có thể được quản lý chung trên mạng; Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật cho các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh với các huyện, thành phố có thể được thực hiện trên môi trường mạng; Triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tới 100% các huyện, thành phố; Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan nhà nước.

Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, mục tiêu cụ thể đến năm 2015 là: 100% các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, thành phố, Sở, Ban, ngành có Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp; Có khoảng 20% Kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu, các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn sử dụng vốn nhà nước được thực hiện qua mạng; 50% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 30% số hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng  được nộp qua mạng.

Định hướng đến năm 2020: Tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập được môi trường mạng rộng khắp phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hầu hết các giao dịch của các cơ quan nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau. Hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Theo Trang TTĐT Sở TT&TT Hòa Bình
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top