Hoà Bình: Tỉ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG năm 2022 phải đạt 30%

Thứ tư, 31/08/2022 02:10

Ngày 30/7/2022, UBND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 cho các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến  trên Cổng Dịch vụ công quốc  gia trên tổng số giao dịch  thanh toán của dịch vụ công được giao cho các Sở ban ngành và UBND các quận huyện thành phố thuộc tỉnh là 30%. 

20220817-pg11.jpg

Ảnh minh hoạ

Quyết định giao Sở TT&TT Hòa Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng  dẫn các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện quyết định này; kịp thời phát  hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân  dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo việc kết nối, tích  hợp và hoạt động ổn định, thông suốt giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công  quốc gia theo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, tạo điều kiện thuận  lợi nhất để công dân thực hiện thanh toán phí, lệ phí đối với các dịch vụ công  trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở TT&TT và các cơ quan liên quan theo dõi, đốn đốc, hướng dẫn, kiểm tra  việc thực hiện quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc,  báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top