Hòa Bình: Tập trung thực hiện Tổng điều tra kinh tế đảm bảo tiến độ, chất lượng

Thứ tư, 14/07/2021 15:04

Từ ngày 1 - 30/7 là thời gian Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2021 giai đoạn 2, tập trung thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (TG, TN), cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Hoa-Binh-tap-trung-GD2.jpg

TĐTKT năm 2021 là cuộc TĐTKT quan trọng, quy mô lớn, nội dung điều tra phức tạp. Qua đó cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng, khu vực dịch vụ, hành chính, sử dụng ngân sách... giúp nắm được quy mô, cơ cấu từng ngành kinh tế, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương. Đồng thời, đánh giá toàn diện thực trạng, xu hướng phát triển KT-XH của đất nước, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định các chính sách phát triển KT-XH của Đảng và Chính phủ.

Theo đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) TĐTKT năm 2021 tỉnh, quá trình triển khai yêu cầu đặt ra là phải thu thập, tổng hợp, công bố được số liệu có độ tin cậy cao; nội dung điều tra phản ánh sát thực với tình hình KT-XH, đáp ứng yêu cầu tổng hợp số liệu thống kê chính thức năm 2020, làm cơ sở cho chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê KT-XH; thông tin đầu ra phong phú, chi tiết theo ngành, vùng kinh tế và địa phương; cách thức công bố đa dạng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng thông tin…

Theo kế hoạch, TĐTKT năm 2021 được chia thành 2 giai đoạn. Đối với tỉnh, báo cáo của Cục Thống kê tỉnh cho thấy, trong giai đoạn 1, từ ngày 1/3 - 30/5 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở SXKD thuộc khối doanh nghiệp (DN), sự nghiệp, hiệp hội. Đến nay, việc thu thập thông tin giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn tất. Kết quả điều tra khối DN: 3.503/3.509 DN, đạt 99,83%, trong đó, DN đang hoạt động, tạm ngừng, đang tồn tại có mã 1,2,5 là 2.963/2.965 DN, đạt 99,93%; khối sự nghiệp 631 cơ sở, đạt 100%; khối hiệp hội 111 cơ sở, đạt 100%.

Trong giai đoạn 2, từ ngày 1 - 30/7 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở TG, TN, cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, với 35.251 cơ sở SXKD cá thể và 21 cơ sở TG, TN trên địa bàn tỉnh. 

Để thực hiện khối lượng công việc, tỉnh đã huy động 228 điều tra viên (ĐTV). Dự kiến, kết quả sơ bộ TĐTKT năm 2021 sẽ được công bố vào cuối tháng 12/2021, kết quả chính thức công bố vào tháng 2/2022.

Ghi nhận những ngày đầu đợt TĐTKT giai đoạn 2, cùng các ĐTV đến hộ SXKD đồ điện dân dụng Trần Văn Do trên địa bàn thị trấn Bo (Kim Bôi). Hoạt động điều tra tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Các thông tin liên quan đến tên, địa chỉ, loại hình cơ sở; số lượng lao động; tài sản; tình hình hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, tổng doanh thu... của cơ sở nhanh chóng được ĐTV thu thập, cập nhật vào phần mềm đã được cài đặt trên điện thoại kết nối với hệ thống của ngành Thống kê. 

Anh Trần Văn Do, chủ cửa hàng cho biết: DN cam kết hợp tác, chấp hành nghiêm việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời nhất, nhằm đảm bảo kết quả của TĐTKT đúng với thực tế của DN cũng như tình hình kinh tế địa phương. 

Để cuộc TĐTKT giai đoạn 2 được chính xác, đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trước hết, về nhận thức cần phải xem công tác TĐTKT là trách nhiệm chung của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội chứ không phải riêng của ngành Thống kê. BCĐ các cấp cần bám sát kế hoạch thực hiện TĐTKT UBND tỉnh đã ban hành; tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đây là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của cuộc TĐTKT, đặc biệt đối với cấp cơ sở. BCĐ các cấp, các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được các đối tượng, đơn vị điều tra, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Thành viên BCĐ các cấp cũng như các ĐTV thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Theo dõi sát tiến độ thu thập thông tin của ĐTV được phân công quản lý; đôn đốc ĐTV thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; giải đáp mọi thắc mắc về nghiệp vụ khi ĐTV vướng mắc. ĐTV là lực lượng trực tiếp thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm đảm bảo chất lượng số liệu thu thập. Báo cáo Tổ thường trực cấp tỉnh, BCĐ huyện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thu thập thông tin, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả công việc được phân công. Các cơ sở SXKD cá thể; cơ sở TG, TN có nghĩa vụ kê khai thông tin trung thực, khách quan, đảm bảo thời gian kê khai của cuộc TĐTKT năm 2021 giai đoạn 2.

 

Nguồn: baohoabinh.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top