Hãy nghĩ ngược lại và làm khác đi

Thứ hai, 30/01/2023 13:58

Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tại buổi gặp mặt đầu Xuân Quý Mão.

20230130-m01.jpg

Trước tiên, tôi xin nói một chút về nhận thức của chúng ta về công nghệ số và chuyển đổi số.

Công nghệ thông tin là ngành công nghiệp về xử lý thông tin, là cái có ngữ nghĩa. Cái có ngữ nghĩa thì không nhiều và xử lý nó cũng không sinh ra nhiều giá trị mới.

Công nghệ số là ngành công nghiệp về xử lý dữ liệu số, bao gồm chủ yếu là những cái không có ngữ nghĩa. Cái không có ngữ nghĩa thì vô hạn, nó lớn hơn hàng triệu lần so với thông tin, cứ mỗi 2 ngày thì dữ liệu sinh ra tương đương với thông tin của 2000 năm trước đó. Lần đầu tiên, công nghệ đã có thể số hoá được hầu hết thế giới thực, tạo ra vô hạn dữ liệu số và có khả năng truyền đưa, lưu trữ, xử lý được dữ liệu rất lớn.

Công nghệ số xử lý được cái không có ngữ nghĩa để sinh ra tri thức mới, giá trị mới và tạo ra sự phát triển. Xử lý được dữ liệu số vô hạn và vô nghĩa để sinh ra giá trị mới thì giá trị mới cũng vì vậy mà sẽ là vô hạn. Đây thực sự là sự phát triển mới của nhân loại.

20230130-m09.jpg

Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII tháng 10 năm 2022 của Đảng ta đã chính thức coi chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới, có tính đột phá, giúp đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công nghiệp hóa là chuyển đổi số lĩnh vực chế biến, chế tạo, sản xuất; Hiện đại hóa là chuyển đổi số trên mọi mặt: Kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và môi trường.

Công nghiệp công nghệ số trở thành ngành Công nghiệp nền tảng. Công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo sẽ thâm nhập vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi tổ chức và mọi việc.

Các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây là cơ khí hoá, điện khí hoá và tự động hoá, là khi máy móc thay lao động chân tay. Còn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với công nghệ cơ bản của nó là công nghệ số thì máy móc bắt đầu thay lao động trí óc, giúp cho mọi tổ chức thông minh hơn. Đây là cuộc cách mạng về thông minh hoá.

20230130-m02.jpg

Về năm 2023

Năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu. Đó là bảo vệ dữ liệu cá nhân; là công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp Bộ, ngành và địa phương; là mở dữ liệu để kết nối chia sẻ; là an toàn dữ liệu; là xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn quốc gia; là xử lý dữ liệu số để tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ cầm nhịp về năm dữ liệu, tạo ra sự thay đổi căn bản về dữ liệu. Tạo ra dữ liệu và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới là sự khác biệt căn bản của chuyển đổi số.

Năm 2023 là năm thực hiện các chiến lược đã được ban hành.

Bộ TT&TT sẽ ban hành các hướng dẫn thực thi chiến lược, tiến hành đo lường và công bố công khai các chỉ tiêu chiến lược. Từ trước đến nay, chúng ta thường thiếu những việc này, không hướng dẫn, không đo lường, vì vậy mà gọi là chiến lược “ngăn kéo”. Tức là chiến lược làm ra và để trong ngăn kéo.

Năm 2023 là năm mà Bộ TT&TT sẽ tập trung vào các kết quả thực chất.

Về Viễn thông, giải quyết triệt để sim rác và là năm thương mại hoá 5G, xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn.

Về chuyển đổi số, sẽ tập trung nâng cao tỷ lệ hồ sơ thực sự được xử lý trực tuyến từ nhà, nâng số lượng tài khoản sử dụng các nền tảng số Việt Nam.

Về Công nghiệp công nghệ số, tập trung vào nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông, thiết kế chip, nền tảng số Việt Nam, công nghiệp bán dẫn.

Về Báo chí, xuất bản và truyền thông là sự tuân thủ pháp luật Việt Nam của các nền tảng, mạng xã hội xuyên biên giới, là giải quyết các vấn đề về tư nhân hoá báo chí, báo hoá tạp chí, trang tin, mạng xã hội.

20230130-m03.jpg

Năm 2023, sau 3 năm COVID-19, các hoạt động hợp tác quốc tế bị cầm chừng, Bộ TT&TT sẽ mở chiến dịch hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số đang kinh doanh ở nước ngoài hoặc đi ra nước ngoài. Mang tri thức, công nghệ số của Việt Nam đi mở cõi. Nhà nước mở đường, rồi người đi trước kéo người đi sau. Để thế giới biết đến Việt Nam thì không chỉ vì Việt Nam là nơi đến, mà còn là do nơi Việt Nam đến.

10 năm tới sẽ là những chuyển dịch quan trọng: Từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số; từ công nghệ thông tin sang công nghệ số; từ ứng dụng CNTT sang chuyển đổi số; từ xử lý thông tin hữu hạn sang xử lý dữ liệu số vô hạn để sinh ra giá trị mới; từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số; từ gia công, lắp ráp sang Make in Viet Nam; từ thị trường trong nước là chính sang thị trường quốc tế là chính; từ báo chí sang truyền thông số; công nghệ số trở thành lực lượng sản xuất cơ bản; nhân tài số trở thành nguồn lực cơ bản; đổi mới sáng tạo số trở thành động lực cơ bản của phát triển.

20230130-m07.jpg

Đôi cánh để Việt Nam bay lên hùng cường thịnh vượng chính là khát vọng và công nghệ. Báo chí, xuất bản và truyền thông thổi khát vọng “hoá rồng, hoá hổ” ngấm vào từng người Việt Nam. Công nghệ số, nhân tài số và chuyển đổi số tạo nên chiếc cánh công nghệ Việt Nam.

Chúc mừng Năm mới tất cả các đồng chí! Năm mới, nhận thức mới tạo ra năng lượng mới. Nghĩ ra không gian mới, nghĩ ra nguồn lực mới, nghĩ ra cách tiếp cận mới để việc khó, việc không tưởng thành việc khả thi, làm việc tạo ra kết quả thiết thực vì thế mà thấy hạnh phúc, gia đình nhỏ, gia đình to đầm ấm.

Hãy nghĩ ngược lại và làm khác đi là tinh thần của quyển sách lì xì đầu năm mà Bộ TT&TT sẽ gửi tới các đồng chí ngày hôm nay. Bạn “sập bẫy” không phải vì bạn quyết định sai mà bởi bạn đã quyết định đúng. Chúng ta cố gắng quyết định một cách khôn ngoan dựa trên các dữ kiện trước mắt. Vấn đề đối với các quyết định khôn ngoan này là mọi người đều làm giống nhau. Đây là lời của tác giả Paul Arden.

Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top