Hậu Giang: Thành lập Tổ kỹ thuật để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin

Thứ năm, 08/04/2021 03:36

Ngày 05/4/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc t hành lập Tổ kỹ thuật để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hậu Giang. Trong đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lã Hoàng Trung làm Tổ trưởng Tổ kỹ thuật.

20210408-Nam-19.jpg

 Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lã Hoàng Trung được giao làm Tổ trưởng Tổ kỹ thuật để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh

Tổ kỹ thuật gồm thành viên là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương với nhiệm vụ hỗ trợ triển khai các phần mềm/ứng dụng của Tỉnh tại đơn vị mình cũng như kiểm tra đánh giá tính năng, chức năng và đóng góp ý kiến về tính hiệu quả của các phần mềm/ứng dụng được triển khai. Đồng thời, tham mưu, đề xuất các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện triển khai các phần mềm/ứng dụng của Tỉnh. Ứng cứu sự cố máy tính tại đơn vị, đồng thời tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính của Tỉnh khi được triệu tập. Mặt khác, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin do Tỉnh tổ chức. Cung cấp thông tin, báo cáo số liệu trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo yêu cầu. Ngoài ra, tham mưu, đóng góp ý kiến các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Tỉnh.

Theo Quyết định, thành viên Tổ kỹ thuật sẽ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và trách nhiệm của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ kỹ thuật phân công.

Hữu Trọng (Sở TT&TT Hậu Giang)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top