Hậu Giang: Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức phụ trách về công nghệ thông tin

Thứ năm, 15/07/2021 09:52

Ngày 13-14/7/2021, tại Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

1.jpg

Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở TT&TT báo cáo thông qua dự thảo Nghị quyết

Theo đó, Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng mức chi hỗ trợ là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin được thủ trưởng các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phê duyệt danh sách và số lượng phù hợp với nhu cầu của cơ quan, đơn vị. Mức hỗ trợ hàng tháng được xác định theo trình độ đào tạo công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

- Trình độ tiến sĩ: 1.200.000 đồng/người/tháng

- Trình độ thạc sĩ: 800.000 đồng/người/tháng

- Trình độ đại học: 600.000 đồng/người/tháng

- Trình độ khác (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp): 400.000 đồng/người/tháng

Việc thông qua Nghị quyết đã góp phần thu hút, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp, chất lượng cao, đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/8/2021./.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top