Hậu Giang: Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số phục vụ chuyển đổi số

Thứ tư, 31/08/2022 01:45

Ngày 11/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Theo danh mục các nền tảng số quốc gia thì nền tảng địa chỉ số nằm trong nhóm 20 nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội.

image001.jpg

Ảnh minh họa

Để tạo cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội; hoàn thành chỉ tiêu về địa chỉ số trong các chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; ngày 02/3/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao Sở Thông tin và Truyền thổng chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp tham gia sẽ triển khai nhiệm vụ theo 6 nhóm nội dung chính, bao gồm: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia; triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức đánh giá, công nhận và công bố đạt yêu cầu Nền tảng địa chỉ số quốc gia; tổ chức công tác thông tin, truyền thông về Nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Cụ thể: Với nội dung xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sẽ thiết lập hạ tầng kỹ thuật, website và ứng dụng di động (cả Android và iOS) cho nền tảng địa chỉ số để người dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia khai báo, tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nền tảng bản đồ số để tích hợp với hệ thống nền tảng địa chỉ số quốc gia; cập nhật, bổ sung dữ liệu giao thông phục vụ nền tảng bản đồ số; xây dựng hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng để thu thập, cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chỉ số và cung cấp dịch vụ nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số. Triển khai các giải pháp đáp bảo an toàn thông tin và bảo mật cho nền tảng và cơ sở dữ liệu địa chỉ.

Với nhóm nội dung về tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, sẽ tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia thống nhất để triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với nền tảng bản đồ số. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia. Các địa phương phối hợp với Vietnam Post thực hiện thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin địa chỉ số cho các đối tượng vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia. Một địa chỉ số khi thu thập, cập nhật dữ liệu phải đảm bảo tối thiểu có đủ các trường thông tin cơ bản. Khuyến khích Vietnam Post và các địa phương phối hợp thu thập, cập nhật các trường thông tin nâng cao để phục vụ công tác thông báo địa chỉ số và phát triển nền tảng, cơ sở dữ liệu địa chỉ số đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội...

Nhằm tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ bản đồ số, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4244/VP.UBND-NCTH ngày 29/9/2020 về việc tạo điều kiện cho việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ bản đồ số trên địa bàn. Kết quả Bưu điện tỉnh đã rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ bản đồ số xong 189.263 địa chỉ trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật dữ liệu.Trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số.

HN/Sở TTTT Hậu Giang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top