Hậu Giang: Cải cách hành chính – thành tựu của 10 năm

Thứ hai, 25/11/2013 09:34

Cải cách hành chính được Đảng và Nhà nước xác định là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp quan trọng cho sự phát triển tỉnh Hậu Giang trong một chặng đường 10 năm.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015

Tổ chức bộ máy, cán bộ công chức là yếu tố quyết định, nên ngay từ những ngày đầu mới thành lập, hàng loạt quyết định có liên quan đến tổ chức, bộ máy đã được UBND tỉnh Hậu Giang ban hành, nhằm sớm đưa bộ máy hành chính vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả. Tuy ngân sách có khó khăn nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được quan tâm đầu tư nên trình độ nhân lực của bộ máy Nhà nước không ngừng được nâng cao. Kỹ năng hành chính của cán bộ, công chức ngày càng hoàn thiện, tinh thần, thái độ phục vụ ngày càng được nâng cao và tạo được sự hài lòng của tổ chức và công dân đến với cơ quan công quyền.

Xác định quản lý nhà nước phải bằng pháp luật nên ngay từ những ngày đầu, UBND tỉnh Hậu Giang đã chủ động xây dựng hệ thống văn bản pháp quy, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, điều chỉnh thiết thực các quan hệ xã hội phát sinh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy cao độ vai trò của các ngành, các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, tỉnh Hậu Giang đã tiến hành rà soát, thống kê trên 3.000 TTHC, đã tiến hành phân loại và thực hiện đơn giản hoá trên 500 TTHC. Gần 2.000 TTHC, tài liệu có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã được đơn giản hoá và rút ngắn thời gian giải quyết từ 30-50% so với trước đây.

Và mới đây, ngày 4/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định công bố cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung 3 cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với 2.744 TTHC. Trong đó, cấp tỉnh: 2.215 TTHC, cấp huyện: 389 TTHC và cấp xã: 140 TTHC. Như vậy,  tất cả các sở, ban ngành tỉnh, 7 huyện, thị, thành và 73 xã, phường, thị trấn đã được công khai hóa bộ thủ tục hành chính dùng chung đầy đủ, rõ ràng, minh bạch trên Cổng thông tin điện tử Hậu Giang.
 
Trong nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, tỉnh đã triển khai quyết liệt để kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại sở, ban ngành và UBND cấp huyện, xã; cung cấp kịp thời, chính xác thông tin và dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, 100% cơ quan chính quyền từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đều có bộ phận một cửa, một cửa liên thông phục vụ nhu cầu giải quyết công việc cho các tổ chức và công dân. Tại đây, tất cả các TTHC đều được công khai, minh bạch.

Toàn tỉnh có 73 xã và 5 huyện nhận được sự hỗ trợ từ Dự án cải cách hành chính do Vương Quốc Bỉ tài trợ để nâng cấp nhà làm việc, trang bị máy photocoppy, máy fax, máy in, máy vi tính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó, năm 2013 Bộ Thông tin truyền thông cũng đã hỗ trợ  máy vi tính từ Dự án MIC2-2 cho tất cả các huyện, thị, thành và xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp quan trọng trong hoạt động cải cách hành chính là điểm khá nổi bật của Hậu Giang trong 10 năm qua. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, dù còn nhiều khó khăn về nhân tài, vật lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng tỉnh Hậu Giang vẫn quyết định ưu tiên đưa công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước. Tiến hành xây dựng và triển khai mạng diện rộng và phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc dùng chung, thống nhất cho toàn bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Từ đó tạo điều kiện cho các cơ quan hành chính trong việc gửi, nhận, xử lý, quản lý thông tin và lưu trữ hồ sơ công việc một cách thuận lợi. Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đều gửi nhận văn bản qua phần mềm quản lý văn bản, 100% văn bản được gửi nhận, trao đổi qua mạng tin học diện rộng Chính phủ (CPNet). Toàn bộ văn bản đều được tự động hệ thống hóa và cập nhật lên Cổng thông tin điện tử Hậu Giang.

Thật dễ dàng tra cứu nội dung văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, thông tin kinh tế-xã hội, thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, vì toàn bộ thông tin quản lý, điều hành đã được hệ thống hóa, công khai hóa một cách đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử Hậu Giang.

Hầu hết các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đều tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý gắn với công khai, đơn giản hóa TTHC. Nổi bật là Sở Kế hoạch và Đầu tư đã vận hành phần mềm đăng ký kinh doanh trực tuyến đạt mức độ 3 (phần mềm được ứng dụng cho 4 thủ tục như đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần); Sở Xây dựng đưa vào sử dụng phần mềm cấp phép xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Công an tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội, Điện lực Hậu Giang đều đã triển khai dịch vụ công trực tuyến một cách hiệu quả.  Nhiều sở, ngành khác cũng đã đưa vào vận hành phần mềm quản lý tài chính, tài sản, quản lý nhân sự và bước đầu đã đem lại kết quả tích cực.

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, về tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Hậu Giang năm 2011 được xếp là 18/63 với số điểm 369.76; năm 2012 xếp thứ 23/63 với tổng số điểm 387.83. Về tiêu chí cung cấp thông tin, an toàn thông tin, xây dựng chính sách cho ứng dụng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực công nghệ thông tin, Hậu Giang đạt mức khá.

Mới đây, ngày 21 tháng 8 năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã công bố Quyết định áp dụng phần mềm “một cửa điện tử” cho tất cả các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hệ thống “một cửa điện tử” Hậu Giang cung cấp toàn bộ văn bản là cơ sở pháp lý, thủ tục hành chính, các mẫu đơn theo quy định của pháp luật. Tổ chức và công dân có thể điền và gửi trực tiếp các mẫu đơn đến cơ quan cung cấp dịch vụ và theo dõi, kiểm tra tình trạng giải quyết hồ sơ qua môi trường mạng. Như vậy đến nay, tất cả các sở, ban ngành tỉnh, 7 huyện, thị, thành và 73 xã, phường, thị trấn đều đã triển khai áp dụng hệ thống “một cửa điện tử” để quản lý và giải quyết công việc cho doanh nghiệp và công dân.

Nói về hiệu quả và tiện ích khi áp dụng phần mềm một cửa điện tử, ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ tâm sự: “Phần mềm một cửa điện tử giúp cán bộ thực hiện việc thống kê quá trình xử lý và tổng hợp các thủ tục hành chính kịp thời, chính xác trên từng lĩnh vực; lãnh đạo có thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ tại bộ phận một cửa; hồ sơ có thể lưu giữ lâu dài; tiện lợi cho người dân khỏi tốn chi phí đi lại, ngồi tại nhà có thể tra cứu hồ sơ nếu có mạng internet”.

Trong hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh đã đánh giá: “Trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính, các cấp, các ngành đều bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, để thực hiện đồng bộ cải cách hành chính đạt hiệu quả và đúng pháp luật; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức đều được nâng lên, đặc biệt là việc giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở 3 cấp đã giảm đáng kể phiền hà cho nhân dân.”

Mười năm nhìn lại, có thể đánh giá rằng, dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng địa phương biết chọn các lĩnh vực đột phát để tập trung chỉ đạo, từng bước vươn lên một cách vững chắc. Trong lĩnh vực cải cách hành chính, tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả rất ấn tượng và toàn diện trên cả năm nội dung là cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Đặc biệt là việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận của các cơ quan nhà nước trong tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bên vững./.
 
Ths. Trương Minh Tác – Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top