Hải Phòng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản

Thứ tư, 31/08/2022 01:40

Để nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố Hải Phòng vừa có Văn bản 1779/UBND-VX yêu cầu các Sở, ngành và đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xuất bản, in và phát hành. Trong đó, cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, đẩy mạnh xuất bản điện tử, tận dụng cơ hội về công nghệ để ngành sách phát triển.

1-16470432378282000966206-0-0-382-611-crop-1647043245079872993283.jpg

Ảnh minh họa.

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát quy trình nghiệp vụ, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định nội dung xuất bản phẩm và xử lý kịp thời các sai phạm trong hoạt động xuất bản. Tổ chức tập huấn về Luật Xuất bản và các văn bản liên quan, cung cấp thông tin, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, tư tưởng cho hoạt động xuất bản, đồng thời đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho biên tập viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà xuất bản…

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhà xuất bản về mọi hoạt động của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nhất là việc chấn chỉnh các sai phạm của biên tập viên nhà xuất bản. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Đề án nâng cao chất lượng Nhà Xuất bản Hải Phòng, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI); tận dụng số hóa, chuyển đổi số kịp thời để tạo ra các sản phẩm xuất bản phẩm điện tử chất lượng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của độc giả; tạo ra những tiện ích tốt nhất trong tiếp cận, sử dụng sản phẩm; chú trọng công tác truyền thống để thúc đẩy văn hóa đọc…

 

Sơn Tùng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top