Hải Phòng: Nỗ lực lọt vào tốp 10 Chỉ số xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh

Thứ năm, 01/09/2022 18:22

UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố năm 2022. Trước đó, ngày 4/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ban hành Văn bản số 3272/UBND-KGVX về nâng cao chỉ số về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Kế hoạch được ban hành nhằm xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện  và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của thành phố năm 2022, phấn đấu nâng hạng chỉ số xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI): Năm  2022 đưa Hải Phòng đứng trong tốp 10; Năm 2025 đứng trong tốp 5 toàn quốc. 

Chính quyền số 

Đối với Chính quyền số, cần tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng gồm:Chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; Hạ tầng số; Thông tin và Dữ liệu số; Chính quyền số; An toàn thông tin mạng; Đào tạo và phát triển nhân lực chính quyền số 

20220407-pg4.png

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, 100% các Sở, ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân quận, huyện ban hành và  triển khai kế hoạch chuyển đổi số của ngành, địa phương; Kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi  số cho Sở Thông tin và Truyền thông. 

Tập trung triển khai dự án “Xây dựng Chính quyền số thành phố Hải Phòng  giai đoạn 2021-2025, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm dữ liệu dùng chung nền  tảng điện toán đám mây, kho dữ liệu dùng chung; cổng dữ liệu mở phục vụ người dân. 

Triển khai vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông  minh, cung cấp dịch vụ số phục vụ người dân. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến. 

Ban hành, triển khai danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố quản lý. Xây  dựng quy chuẩn hoặc quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu chuyên ngành của  thành phố, quy chế khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành. Đẩy mạnh  số hoá, xây dựng kho dữ liệu dùng chung; kết nối, khai thác CSDL dùng chung  của thành phố qua LGSP; các CSDLQG/CSDL chuyên ngành đã sẵn sàng qua  NXDP để phục vụ cho hoạt động điều hành của thành phố.

Triển khai vận hành hiệu quả hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành,  đẩy mạnh ký số gửi nhận văn bản trên môi trường mạng. 100% thông tin báo cáo  thực hiện trên môi trường mạng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của  thành phố để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất,  liên thông giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Bảo đảm 100%  thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tiếp tục được cung cấp  dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thực hiện các biện pháp để nâng  cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm đạt được mục tiêu 50%  hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. 

Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp cho các hệ thống  thông tin trong cơ quan nhà nước.

Thường xuyên tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho  cán bộ lãnh đạo các cấp, công chức viên chức các cơ quan Nhà nước về chuyển  đổi số. Tập huấn cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước về kỹ năng số, kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin của thành phố; kỹ năng  bảo đảm an toàn thông tin. 

Kinh tế số 

Kế hoạch nêu rõ, cần xây dựng, ban hành Chương trình, Đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh  nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công nghệ số, phát triển 4 loại hình doanh nghiệp  công nghệ số, phát triển mô hình kinh doanh theo hình thức kinh tế chia sẻ tại địa  phương. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi  số, phát triển kinh doanh số trên địa bàn thành phố; thúc đẩy, phát triển thương  mại điện tử; thúc đẩy triển khai giao dịch trực tuyến đối với doanh nghiệp trên địa  bàn thành phố. 

Về hạ tầng và nền tảng số: Thúc đẩy xây dựng hạ tầng và nền tảng hỗ trợ thương mại điện tử, thanh  toán trực tuyến; Triển khai thử nghiệm 5G tại 1 số khu vực hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, trung tâm logistic. 

Thông tin và Dữ liệu số: Số hoá các hạng mục dữ liệu thuộc miền dữ liệu kinh tế số đưa vào cơ  sở dữ liệu để chia sẻ, khai thác, sử dụng; đẩy mạnh xây dựng dữ liệu mở phục  vụ doanh nghiệp. 

Hoạt động kinh tế số: Triển khai các giải pháp thúc đẩy các loại hình doanh nghiệp phát triển  kinh tế số (doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông và công nghệ số). Phát  triển thương mại điện tử, các loại hình kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh mới. 

Xã hội số 

Về xã hội số, Kế hoạch yêu cầu, cần rà soát, ban hành Kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển xã hội số, hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân; hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế tiếp cận  xã hội số, cộng đồng số; phát triển hạ tầng, nền tảng cho xã hội số; cơ chế, chính  sách thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Hạ tầng và nền tảng số: Phát triển hạ tầng viễn thông, Internet, xoá các vùng lõm sóng, phổ cập thuê  bao băng rộng cáp quang đến các hộ gia đình trên địa bàn thành phố, phấn đấu  năm 2022 tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao băng rộng cáp quang đạt 80%. Triển khai gắn mã Vpost code đến địa chỉ hộ gia đình trên toàn thành phố. Cung cấp, mở rộng các dịch vụ số; triển khai giải pháp ký số nộp hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính. 

Thông tin và dữ liệu số: Số hoá các hạng mục dữ liệu thuộc miền dữ liệu xã hội số đưa vào cơ sở dữ liệu để chia sẻ, khai thác, sử dụng, đẩy mạnh xây dựng dữ liệu mở phục vụ người dân.

Hoạt động xã hội số: Phát triển các dịch vụ số, thúc đẩy người dân sử dụng thiết bị số và truy cập  mạng. Triển khai các giải pháp khám chữa bệnh từ xa, sổ sức khoẻ điện tử, tuyên  truyền, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng y tế, kiểm soát bệnh tật; Tập huấn, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp và  cách thức quảng bá, bán sản phẩm trên mạng cho nông dân qua sàn thương mại  điện tử nông nghiệp. Thúc đẩy, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp triển khai hoạt động  thương mại điện tử, ứng dụng nông nghiệp thông minh. 

Đào tạo và phát triển nhân lực xã hội số: Tổ chức tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ xã,  phường, thôn, tổ dân phố; tuyên truyền, phổ biến đến mọi người dân về dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các dịch vụ số; Đẩy mạnh giáo dục chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục phổ thông (công lập,  dân lập) triển khai đào tạo về kỹ năng số cho học sinh. Triển khai dạy tin học trong  chương trình chính khoá; đào tạo áp dụng mô hình STEM, STEAM; đào tạo kỹ năng số tại cơ sở giáo dục phổ thông (công lập, dân lập). Ứng dụng công nghệ số trong công tác giảng dạy và học tập trong các cơ sở giáo dục. 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top