Hải Dương: Tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Thứ bảy, 13/05/2023 14:44

Sáng 11/5, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị để nghe cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai một số nhiệm vụ thời gian qua, thống nhất kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và các nhiệm vụ trong 8 tháng cuối năm. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự và điều hành hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

chuyen-doi-so---mot-nam-nhin-lai-15-095346.jpg 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, trong 4 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền và địa phương đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác. Hiện nay, Hải Dương đã tích hợp được 576 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công  quốc gia; trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đang cung cấp 1.946 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 582 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4). Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến tăng từ 76% lên 100%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến tăng từ 56% (năm 2022) lên 81% trong quý I năm 2023. 100% văn bản chỉ đạo điều hành (trừ văn bản mật) được trao đổi thông qua môi trường mạng, 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số và thư điện tử công vụ trong thực thi công việc. Tỉnh đã triển khai các lớp tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, một số thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia ý kiến thảo luận làm rõ nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, nhất là giải pháp để tăng hạng chuyển đổi số, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Triệu Thế Hùng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên từng lĩnh vực thời gian qua. Nhấn mạnh tác động và lợi ích của chuyển đổi số mang lại, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực được phân công, bằng những phần việc cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Đối với nội dung các dự thảo báo cáo, kế hoạch được trình bày tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan để hoàn thiện. Rà soát phương hướng nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2023 bảo đảm đồng bộ với kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; phân định rõ mối quan hệ giữa Đề án chuyển đổi số với các đề án thành phần. Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát việc thực hiện chuyển đổi số ở các sở, ngành, địa phương, đánh giá tổng thể về hạ tầng, nền tảng, trang thiết bị… bảo đảm hiệu quả tính kết nối, liên thông cũng như an toàn thông tin trên không gian mạng. Căn cứ kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai ứng dụng, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm về tài chính, không xảy ra thất thoát, lãng phí. 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top