Hải Dương: Sáp nhập Trung tâm Tin học văn phòng UBND tỉnh vào Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

Thứ hai, 07/06/2010 16:04

Sáng ngày 01/6/2010, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh vào Trung tâm Công nghệ Thông tin và truyền thông (CNTT&TT) thuộc Sở Thông tin và truyền thông Hải Dương.

img

Đến dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở và các Phòng chuyên môn thuộc Sở cùng toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của hai Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã thay mặt UBND tỉnh trao Quyết định tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh làm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; tặng hoa và giao nhiệm vụ cho đồng chí Giám đốc Trung tâm.

Các đồng chí Nguyễn Quang Hảo, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông đã tặng hoa và chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Theo quyết định số 1364/QĐ-UBND, Trung tâm CNTT&TT tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động; có chức năng bảo đảm hoạt động của cổng thông tin điện tử (Portal) tỉnh Hải Dương; quản lý, vận hành, cơ sở hạ tầng thông tin, mạng truyền số liệu, Trung tâm dữ liệu của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tổ chức tư vấn và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Trung tâm CNTT&TT  có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát về chuyên môn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ cấu tổ chức bao gồm Ban Giám đốc và 5 phòng chuyên môn; nghiệp vụ: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Cổng thông tin điện tử và Trung tâm tích hợp dữ liệu; Phòng quản trị và an ninh mạng; Phòng Đào tạo; Phòng Dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông.

Việc sáp nhập Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh vào Trung tâm Công nghệ Thông tin và  truyền thông (CNTT&TT) thuộc Sở Thông tin và truyền thông Hải Dương là điều cần thiết, tạo điều kiện tốt cho lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh ta phát triển; giúp cho việc tổ chức quản lý, biên tập thông tin, chủ trì và phối hợp các với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khai thác, tiếp nhận, xử lý thông tin của Cổng thông tin điện tử diễn ra nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Đây cũng là nơi tư vấn, thiết kế, cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; nơi tổ chức đào tạo, bồi dường nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top