Hải Dương phấn đấu trở thành nhóm những tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Thứ ba, 23/03/2021 11:06

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng đề nghị, việc chuyển đổi số phải biến thành quyết tâm chính trị, nhiệm vụ ưu tiên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Trong đó, cần chú trọng thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số.

20210323-l6.jpg

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Ngày 22/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 4 để thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030; thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo báo cáo, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, thẳng thắn trên tinh thần trách nhiệm và cầu thị của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh.

Tại hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có 33 lượt ý kiến tham gia góp ý. Hội nghị đã khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân; xác định rõ nguyên nhân của kết quả và hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong thời gian tới.

Sau khi thảo luận kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín đánh giá, xếp loại tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đồng chí còn lại xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phấn đấu đến năm 2025 thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Nghị quyết chuyên đề “Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”

Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết là đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền tiến tới xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu đến năm 2025 đưa Hải Dương thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

20210323-l7.jpg

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

trình bày báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Một số mục tiêu cơ bản đến năm 2025 là: 80% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Phấn đấu có trên 700 doanh nghiệp công nghệ số. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%...

Để đạt được mục tiêu trên, Hải Dương tập trung tuyên truyền, đổi mới tư duy, nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số; xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số; lập quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Hải Dương huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của địa phương; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và phát triển mạng 5G tại một số khu vực công nghiệp, thương mại, du lịch… của tỉnh. Tỉnh tiếp tục cập nhật khung kiến trúc Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thúc đẩy các dịch vụ số.

Để phát triển kinh tế số, Hải Dương tập trung phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đẩy mạnh thương mại điện tử. Đối với xã hội số, Hải Dương sẽ thu hút đầu tư phát triển các cụm, khu dân cư đô thị thông minh, sử dụng nền tảng số trong công tác quản lý xã hội tại địa phương; tăng cường quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử, hình ảnh, văn hóa con người Hải Dương thân thiện, văn minh. Hải Dương xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn, an ninh mạng để kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục sự cố về an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chuyển đổi số là động lực mới thúc đẩy phát triển

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và cả nước, nếu Hải Dương không nắm bắt được cơ hội sẽ đứng trước nguy cơ tụt hậu.

Khẳng định tầm nhìn đột phá, chiến lược của Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, đồng chí Phạm Xuân Thăng cho rằng, với khát vọng 5, 10 và 30 năm tới là thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh hơn nữa trong điều kiện nguồn tài nguyên, nguồn lực, nguồn nhân lực có hạn thì chuyển đổi số chính là cứu cánh, động lực mới thúc đẩy phát triển.

Để thực hiện được mục tiêu và Nghị quyết đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu ý kiến các đại biểu, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện, đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương lưu ý, việc chuyển đổi số phải biến thành quyết tâm chính trị, nhiệm vụ ưu tiên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Trong đó, cần chú trọng thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số.

20210323-l5.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị

“Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phải nâng tầm nhận thức, nâng cao trình độ và biến thành quyết tâm chính trị, nhiệm vụ ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung kết nối liên thông với dữ liệu chung quốc gia về tất cả các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ hành chính công, đặc biệt về dân cư, đăng ký kinh doanh, tài chính, bảo hiểm, môi trường...”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị, trong thực hiện chuyển đổi số cần ưu tiên lĩnh vực cải cách hành chính để thúc đẩy tiến trình xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường các dịch vụ công mức độ 3 và 4 để tháo gỡ điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện do đồng chí lãnh đạo cấp ủy hoặc lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban. Các thủ trưởng sở, ngành, địa phương trong Ban Chỉ đạo phải xác định rõ những lĩnh vực ngành, địa phương cần ưu tiên thực hiện chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…/.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã tiến hành thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội nghị đồng ý giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã nhất trí cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 để HĐND tỉnh miễn nhiệm và nghỉ công tác, nghỉ hưu theo quy định. 

 

https://dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top