Hải Dương: Hoàn thành kế hoạch triển khai tập huấn điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe-nhìn năm 2010

Thứ ba, 01/06/2010 10:07

Thực hiện Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe-nhìn năm 2010 (gọi tắt là điều tra thống kê TTTT), Ban chỉ đạo điều tra tỉnh Hải Dương được thành lập, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai theo đúng yêu cầu đặt ra. Các huyện, thành phố, thị xã đều chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở TTTT triển khai tập huấn điều tra thống kê TTTT đạt kết quả cao. Tính đến thời điểm 27/5/2010, tất cả 12/12 huyện, thành phố, thị xã đã tập huấn xong cho tất cả các đối tượng liên quan đến cấp thôn và sẵn sàng cho cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 01/6/2010.

img

Hải Dương hiện có 1447 thôn khu dân cư với khoảng 514.000 hộ, trong đó nhiều nhất là thành phố Hải Dương khoảng 66.500 hộ, huyện có ít hộ dân nhất là huyện Bình Giang với khoảng 29.800 hộ.

Theo kế hoạch triển khai của Ban chỉ đạo tỉnh Hải Dương, các thôn hoàn thành điều tra điền phiếu số 04 và đến 15/6/2010 sẽ hoàn thành và gửi cho UBND xã, phường, thị trấn. Đến 20/6/2010 UBND các xã, phường, thị trấn bàn giao cho phòng Văn hóa thông tin (VHTT) các huyện cùng với phiếu số 03 do phòng UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp điều tra và trước ngày 28/6/2010 Phòng VHTT sẽ bàn giao toàn bộ các phiếu điều tra số 04, 03 và phiếu số 02 về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp số liệu và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top