Hải Dương đẩy nhanh chuyển đổi số để phát triển

Thứ bảy, 13/05/2023 14:30

Ngày 6/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 17 (nhiệm kỳ 2021-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung chuyển đổi số.

hai-duong.jpg 

Trước đó, ngày 26/3/2021, Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số. Chuyển đổi số được xác định là quan điểm phát triển chiến lược cơ bản của tỉnh.

Hai năm qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 06 về chuyển đổi số ở Hải Dương đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn.

Bước đầu, Hải Dương đã thu được một số kết quả có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, như: Ứng dụng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết nối lưu thông, tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử; ứng dụng tổ chức họp trực tuyến, họp không giấy tờ hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm được nhiều chi phí; ứng dụng trong cải cách thủ tục hành chính…

Năm 2020, 2021, xếp hạng chỉ số về chuyển đổi số của tỉnh đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố. Kinh tế-xã hội của tỉnh tăng trưởng đáng khích lệ (năm 2021 đạt 8,6%, năm 2022 đạt 9,14%). Năm 2023, tỉnh Hải Dương xác định mục tiêu phát triển kinh tế hơn 9% và sẽ quyết tâm đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích sâu sắc nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục trong thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn vừa qua và các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh: Thời gian tới, để phấn đấu đạt được những mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Về chính quyền số, tỉnh tiếp tục tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh, kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả. Hải Dương cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.

Tỉnh cũng sẽ hoàn thành việc xây dựng Cổng dữ liệu và kho dữ liệu số; tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương để cùng khai thác, sử dụng; hoàn thành việc kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Năm 2020, 2021, xếp hạng chỉ số về chuyển đổi số của tỉnh đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố. Kinh tế-xã hội của tỉnh tăng trưởng đáng khích lệ (năm 2021 đạt 8,6%, năm 2022 đạt 9,14%). Năm 2023, tỉnh Hải Dương xác định mục tiêu phát triển kinh tế hơn 9% và sẽ quyết tâm đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Về kinh tế số, tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0.

Nghiên cứu bổ sung nội dung về phát triển doanh nghiệp số vào kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh; đồng thời, có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh; có chính sách ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp khởi sáng tạo số phát triển trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, trong đó hỗ trợ ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Về xã hội số, tỉnh điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo và dạy nghề gắn với công nghệ số; có các giải pháp chủ động giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ số; ban hành các quy tắc ứng xử trên môi trường số cho doanh nghiệp và người dân. Tập trung vào chuyển đổi kỹ năng, cung cấp các khóa học đại trà trực tuyến; hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số hình thành văn hóa số.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện có hiệu quả những nội dung chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chuyển đổi số tại buổi làm việc giữa đồng chí Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để thực hiện tốt Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy; tổ chức "Ngày chuyển đổi số" hàng năm hiệu quả, thiết thực, thực sự là sự kiện quan trọng của tỉnh, có tác dụng tuyên truyền, định hướng mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và nhân dân về chuyển đổi số.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top