Hải Dương: Ban hành Danh mục 30 cơ sơ dữ liệu dùng chung

Thứ tư, 31/08/2022 05:10

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kho cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung và Cổng dữ liệu dùng chung của tỉnh; triển khai giải pháp kết nối, tích hợp đầy đủ các dữ liệu trong danh mục 30 cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung để chia sẻ, khai thác, đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin. Trong 30 cơ sở dữ liệu dùng chung có những CSDL quan trọng như: CSDL dân cư, CSDL bảo hiểm, CSDL đăng ký doanh nghiệp, CSDL hộ tịch, CSDL nền tảng tiêm chủng, xét nghiệm COVID-19.

UBND Hải Dương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương.

Sở TT&TT cũng có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục  cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh xác định nội dung, hình thức chia sẻ dữ liệu  phù hợp; Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở  dữ liệu dùng chung của tỉnh cho phù hợp khi có thay đổi trong quá trình triển  khai, thực hiện. 

haiduong2022.jpeg

Lễ công bố khai trương nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh và cổng dịch vụ công trực tuyến Hải Dương

Các đơn vị có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh có trách nhiệm rà soát quy định nội dung dữ liệu được phép chia sẻ, đối tượng được chia sẻ phù hợp với các quy định  pháp luật chuyên ngành và các hình thức chia sẻ dữ liệu theo Quyết định này; Phối hợp với Sở TT&TT thực hiện kết nối, tích hợp các dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh về Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý vào Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh... 

Hiện nay, bên cạnh Hải Dương, đa có những Bộ và tỉnh sau ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, cụ thể  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Bình Phước, Long An, Hà Nam, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Gia Lai, Nghệ An.

Phạm Tuấn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top