Hải Dương: 129 TTHC mức độ 4 được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Thứ sáu, 18/03/2022 14:58

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn .

Cụ thể: Có 129 thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 54 thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố; 30 thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn; 7 thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 dùng  chung cho các cấp chính quyền.

20220318-pg10.jpg


Quyết định cũng giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho Sở TT&TT, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý  các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top