Hà Tĩnh: Triển khai chương trình đào tạo, tập huấn về Chuyển đổi số năm 2023 tại các xã, phường

Thứ bảy, 29/04/2023 13:49

Chuyển đổi số cấp xã là một trong những chủ trương của Chính phủ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

chuyen-doi-so-nam-ha-2-043219.jpg

Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh và cụ thể hóa Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 146/QĐ - TTg ngày 28/1/2022 về “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, theo lộ trình, dự kiến trong năm 2023 Trung tâm CNTT &TT tiếp tục triển khai Chương trình đào tạo tập huấn kỹ năng Chuyển đổi số, Dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số và kỹ năng Ứng dụng CNTT cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ cấp xã năm 2023 tại 44 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi số có vai trò vô cùng quan trọng, mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đi cùng thế giới trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng chuyển đổi số. Và tỉnh Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực góp sức cùng quốc gia bứt phá, vươn lên. Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần khẳng định: Chuyển đổi số là bước phát triển khách quan, nghĩa là chúng ta muốn phát triển không bị bỏ lại phía sau thì phải thực hiện nó, không có con đường nào khác.

Thời gian qua, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, cũng như các cuộc tập huấn Chuyển đổi số tại một số địa phương trên toàn tỉnh, giúp bà con nhân dân cũng như các doanh nghiệp, đơn vị được tiếp cận một số nội dung mới, trực quan, sinh động và một số nội dung gợi mở để nâng cao hiểu biết, nhận thức về Chuyển đổi số, từ đó góp phần quan trọng để tỉnh Hà Tĩnh triển khai các nhiệm vụ về Chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian qua.

Với mong muốn nâng cao kỹ năng về Chuyển đổi số; đồng thời được sự chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiếp tục có những chương trình đào tạo kỹ lưỡng hơn, giúp các cơ quan cấp xã, doanh nghiệp cũng như bà con tại các địa phương không ngừng học tập, nâng cao trình độ nói chung và nhận thức về Chuyển đổi số nói riêng.

Theo đó, chương trình tập huấn bao gồm các nội dung cơ bản: Nhận thức đúng và đủ về chuyển đổi số; các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, nhà nước về chuyển đổi số, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tính cấp bách của chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp, người dân; những tác động tiêu cực của chuyển đổi số. Triển khai mô hình chuyển đổi số các nội dung, lĩnh vực chuyển đổi số theo mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; vai trò, trách nhiệm của địa phương và các cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số. Hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cho tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn các phường, xã.

 Tại hội nghị tập huấn, các giảng viên tập trung bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ các cơ quan, đơn vị cấp xã và các doanh nghiệp, người dân tại địa phương; Định hướng, xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn một số kỹ năng cơ bản cho người dân sử dụng các hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến….Đồng thời, trực tiếp tuyền đạt một số kỹ năng cơ bản khác như: Hướng dẫn cài đặt, sử dụng các dịch vụ số để tương tác với chính quyền qua các nền tảng số; hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, chính sách xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán học phí, số liên lạc điện tử; hướng dẫn hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể thiết lập cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử trên các sàn thương mại điện tử, đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử; sử dụng hóa đơn điện tử, các nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, hỗ trợ hộ gia đình thiết lập địa chỉ trên nền tảng địa chỉ số quốc gia...

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp các bà con nhân dân, cũng như các doanh nghiệp, cán bộ cấp xã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số; có thêm kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về ứng dụng nền tảng số để đăng tải thông tin, quảng bá sản phẩm; tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý thông tin di động, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, từ đó tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Như vậy, chuyển đổi số chính là giải pháp, là động lực để tỉnh Hà Tĩnh "đi sau” nhưng có thể "đuổi kịp, tiến cùng” rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành phố khác. Qua thực hiện chuyển đổi số, người dân, doanh nghiệp tại các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh, dù ở bất kỳ đâu, đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công, các ứng dụng số, nền tảng số, được cung cấp thông tin đầy đủ, được phục vụ kịp thời, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top