Hà Tĩnh: “Doanh nghiệp ảo” rào cản cuộc Tổng điều tra kinh tế

Thứ tư, 28/04/2021 14:30

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra kinh tế đối với doanh nghiệp sẽ kết thúc. Vậy nhưng, tình trạng doanh nghiệp chưa hợp tác kê khai thông tin, doanh nghiệp hoạt động không có địa chỉ rõ ràng đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng và yêu cầu.

Ha-Tinh-doanh-nghiep-ao.jpg

Giai đoạn 1 của Cuộc Tổng điều tra kinh tế, thị xã Kỳ Anh có kế hoạch thu thập thông tin đối với 812 doanh nghiệp. Vậy nhưng, đến ngày 26/4 địa phương này mới chỉ hoàn thành thu thập thông tin được 250 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 30,79%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đạt thấp, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do doanh nghiệp chưa hợp tác kê khai thông tin kịp thời, doanh nghiệp hoạt động không có địa chỉ rõ ràng, thậm chí đã dừng hoạt động.

Để Cuộc Tổng điều tra kinh tế đối với doanh nghiệp đạt tiến độ, chất lượng, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp rà soát, cập nhật danh sách doanh nghiệp thuộc diện điều tra. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện tình trạng doanh nghiệp chỉ có bảng tên và các điều tra viên, giám sát viên lại không thể thể tiếp cận, kết nối thu thập thông tin, dữ liệu.

Ha-Tinh-doanh-nghiep-ao2.jpg

Giai đoạn 1 của Cuộc Tổng điều tra kinh tế, toàn tỉnh sẽ tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu đối với 5.494 doanh nghiệp. Thời gian thực hiện từ ngày 1/3 đến ngày 30/5. Thế nhưng, sau gần 2 tháng triển khai toàn tỉnh mới chỉ hoàn thành thu thập được 2.418 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ hơn 44%. Tiến độ chậm, nên khối lượng công việc còn lại rất lớn, đòi hỏi các bên liên quan phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp mới có thể hoàn thành kế hoạch điều tra theo quy định.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể sự phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo các cấp, thì các doanh nghiệp cần nhận thức đúng và có trách nhiệm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong hợp tác khai báo, cung cấp thông tin để cuộc Tổng điều tra thành công, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

 

Nguồn: hatinhtv.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top