Hà Tĩnh đào tạo an toàn thông tin mạng cho lãnh đạo CIO địa phương

Thứ tư, 17/11/2021 19:10

Trong khóa đào tạo mới đây ở Hà Tĩnh, lãnh đạo CIO địa phương được truyền đạt các nội dung như chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, an toàn thông tin mạng…

 Sở Thông tin & Truyền thông (Sở TT&TT) Hà Tĩnh vừa phối hợp với UBND huyện Hương Khê tổ chức khai giảng khóa đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT cho lãnh đạo CIO cấp xã, thị trấn, cùng đội ngũ cán bộ văn hóa thông tin trên địa bàn huyện Hương Khê. Theo Cổng thông tin điện tử Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh, đây là chương trình thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2020.

20211214-pg5.jpg

Tham gia khóa đào tạo có hơn 50 học viên là lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Khê. Học viên được các giảng viên chuyên môn của Sở TT&TT truyền đạt nhiều nội dung như chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao năng lực tổ chức xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương hay an toàn thông tin mạng.

Thông qua kiến thức được trang bị tại khóa đào tạo, các học viên có thể đáp ứng yêu cầu về nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, khóa đào tạo góp phần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao chỉ số về cải cách hành chính công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Qua đó, Hà Tĩnh cũng được nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin. Năm ngoái, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã có những yêu cầu cụ thể.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng ở mỗi cơ quan trong thẩm quyền quản lý đơn vị, địa phương; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top