Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian bầu cử

Thứ năm, 05/05/2016 09:04

Trong nội dung Công văn số 3385/VP-KGVX, ban hành ngày 29/4, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo sở, ngành liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu HĐND các cấp. 
 
Cụ thể, chỉ đạo đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức mình làm đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin, cử cán bộ trực 24/7, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn thông tin trong suốt thời gian diễn ra kỳ bầu cử.
 
Tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá tổng thể về an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, trong đó ưu tiên một số hệ thống như cổng/trang thông tin điện tử, thư điện tử công vụ và các hệ thống trực tiếp có liên quan tới hoạt động bầu cử.
 
Nghiêm túc thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về an toàn thông tin (Văn bản số 430/BTTTT- CATTT, ngày 9/2/2015, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước; Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử).
 
Tận dụng nguồn lực sẵn có để thực hiện giám sát, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 
 
Chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, kịch bản ứng phó và khắc phục khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, hướng dẫn kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ (tham khảo Tài liệu tuyên truyền và cẩm nang về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức do Cục An toàn thông tin phát hành). 
 
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet có trách nhiệm rà soát, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động bầu cử của cơ quan, tổ chức nhà nước hiện đang thuê dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.
 
Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý giao Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, của UBND thành phố, chủ động triển khai thực hiện.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top