Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ tư, 21/09/2022 18:51

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 4069/SYT-KHTC về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng chữ ký số trong giải quyết các thủ tục hành chính, gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập.

Theo đó, ngành Y tế thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND thành phố về việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

20220921-pg6.jpg

Để khuyến khích, tạo điều kiện cho công dân thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, cấp đổi giấy phép lái xe, liên thông thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 2098/SYT- KHTC ngày 13/5/2022 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng chữ ký số trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phần mềm, nhân lực thực hiện cấp giấy chứng sinh điện tử, giấy báo tử điện tử, giấy khám sức khoẻ lái xe điện tử...

Đồng thời đảm bảo kết nối được với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về liên thông kết quả khám sức khoẻ lái xe; cấp giấy chứng sinh điện tử, giấy báo tử diện tử nhằm đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 với thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

theo tuoitrethudo.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top