Hà Nội: Tiêu hủy hàng nghìn cuốn sách vi phạm Luật Xuất bản

Thứ tư, 18/11/2015 10:04

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa tổ chức tiêu hủy trên hàng nghìn cuốn sách vi phạm các quy định về phát hành xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp, sách vi phạm bản quyền.

img

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm. Ảnh: hanoi.gov.vn

Đây là những xuất bản phẩm được Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cùng Phòng PA83 - Công an Thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện và thu giữ trong năm 2015. Trong đó, có 3.592 cuốn sách vi phạm của 3 nhà sách Thủy Bình, Trí Đức và Quảng Lợi cùng 1.875 cuốn sách "Đắc Nhân Tâm" thành phẩm, 1.231 cuốn bán thành phẩm và 87kg ruột sách chưa khâu của Công ty TNHH In Dương Khánh.

Căn cứ quy định của Luật Xuất bản, căn cứ chức năng quản lý nhà nước về xuất bản trên địa bàn, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm vi phạm bị tịch thu trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên.

Việc tiêu hủy xuất bản phẩm thể hiện vai trò và sự quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc lành mạnh hóa thị trường xuất bản của Thủ đô, góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức, văn hoá đọc của nhân dân, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh chính trị./.

 
VH
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top