Hà Nội khuyến khích thuê dịch vụ kỹ thuật, nhân sự trong giám sát an toàn thông tin mạng

Thứ hai, 21/10/2019 10:12

Theo kế hoạch mới được UBND TP. Hà Nội ban hành, Thành phố khuyến khích thuê dịch vụ kỹ thuật và nhân sự trong triển khai giám sát an toàn thông tin mạng cho hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử.

Trong trao đổi tại phiên tọa đàm cấp cao tại diễn đàn về Công nghiệp 4.0 năm 2019 diễn ra hồi đầu tháng 10 này, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cho biết, Hà Nội đã và đang tích cực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử cũng như xây dựng thành phố thông minh. Đến nay, Thành phố đã đạt được một số thành quả bước đầu trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng CNTT, triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, xây dựng được một số cơ sở dữ liệu cốt lõi về dân cư, doanh nghiệp và đang triển khai cơ sở dữ liệu đất đai. Cùng với đó, Hà Nội cũng đang từng bước xây dựng những cấu phần của thành phố thông minh như giao thông thông minh, du lịch thông minh...

20191122-pg6.jpg
 
Đặc biệt, đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cũng đã khẳng định rõ quan điểm xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh luôn gắn liền với việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử Thành phố.
 
Kế hoạch “Triển khai giám sát an toàn thông tin mạng (ATTTM) đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực giám sát ATTTM cho Thành phố để tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, sự cố, dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm phạm, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả năng gây mất ATTTM đối với các hệ thống thông tin, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử thành phố.
 
Kế hoạch này cũng nhằm nâng cao tính hệ thống, đồng bộ và chuẩn hóa công tác giám sát ATTTM; xây dựng đội ngũ giám sát ATTTM chuyên nghiệp và kỷ luật; tăng cường hiệu quả, khả năng phát hiện, ứng phó tấn công, sự cố ATTTM, hướng tới xây dựng hệ thống thông tin phục vụ chính quyền điện tử bền vững.
Đồng thời, tham gia mạng lưới hệ thống giám sát a ATTTM trên toàn quốc, đảm bảo liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác giám sát, ứng cứu sự cố ATTTM theo hướng dẫn của Bộ TT&TT và cơ quan điều phối quốc gia.
 
Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, cũng trong kế hoạch triển khai giám sát ATTTM với các hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2025, UBND Thành phố nêu rõ hàng loạt giải pháp sẽ được thực hiện trong thời gian tới theo 5 nhóm nhiệm vụ gồm: Hướng dẫn, xây dựng, triển khai các quy định trong việc giám sát ATTTM với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử theo hướng dẫn và các quy định của các bộ, ngành;
Thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống quan trắc và giám sát ATTTM; Đẩy mạnh hoạt động giám sát ATTTM của các nhà mạng ISP và doanh nghiệp cung cấp hệ thống, dịch vụ CNTT của Thành phố; Kiểm tra, đánh giá, giám sát mức độ ATTT đối với các hệ thống CNTT của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; Nguồn nhân lực giám sát, đảm bảo ATTTM.
 
Trong đó, về thiết lập, nâng cao hiệu quả hoạt động các hệ thống quan trắc và giám sát ATTTM, Thành phố sẽ tổ chức thực hiện các phương thức giám sát trực tiếp và gián tiếp ATTTM đối với hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ chính quyền điện tử thành phố theo hướng dẫn của Bộ TT&TT và cơ quan điều phối quốc gia, cụ thể như: triển khai đồng bộ hệ thống quan trắc và giám sát ATTTM đối với hệ thống, dịch vụ CNTT của thành phố đảm bảo kết nối, đáp ứng các yêu cầu từ Trung tâm Giám sát an ninh thông tin thành phố; kết nối với hệ thống giám sát ATTTM quốc gia; bố trí nhân sự, thuê chuyên gia ATTTM để đảm bảo tính liên tục các hoạt động giám sát an toàn mạng 24 giờ/7 ngày đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT đạt cấp độ 3 trở lên; theo dõi, phân tích, xác minh và kịp thời cảnh báo dấu hiệu tấn công, sự cố ATTTM liên quan đến các hệ thống thông tin của Chính quyền điện tử Thành phố…
 
Về nguồn nhân lực giám sát, bảo đảm ATTTM, Thành phố dự kiến sẽ xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, có cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực giám sát, ứng cứu sự cố, đảm bảo ATTTM; khuyến khích thuê dịch vụ kỹ thuật và nhân sự trong triển khai giám sát ATTTM cho hệ thống, dịch vụ CNTT phục vụ Chính quyền điện tử…
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top