Hà Nội: Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng mục đích

Thứ hai, 26/12/2022 05:55

Quán triệt tới tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý chỉ sử dụng dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng mục đích; không thực hiện các hành vi cố ý gây thiệt hại, lộ, mất thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không tự ý truy cập, thực hiện các chức năng nằm ngoài quyền hạn, khai thác, tấn công hoặc lợi dụng các vấn đề, điểm yếu an ninh trong kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp phát hiện bất kỳ cá nhân nào sử dụng tài khoản với mục đích cá nhân, kịp thời báo cáo cấp trên xử lý, kỷ luật theo quy định.

26-6-15-pic1.jpg 

Đó là những yêu cầu nêu trong Công văn số 3821/UBND-KSTTHC của UBND thành phố Hà Nội về triển khai bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm bảo vệ các thông tin, lưu trữ, truyền tải trước các hành động truy cập, sử dụng trái phép; cán bộ quản lý, sử dụng tài khoản khai thác dịch vụ dân cư phải thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản (tối thiểu 3 tháng/lần) bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin. Nghiêm cấm việc cung cấp tài khoản cho người khác hoặc sử dụng tài khoản của người khác trái quy định. Chủ động phối hợp với Công an thành phố Hà Nội rà quét các trang thiết bị và kiểm tra về an toàn thông tin trước khi đưa vào sử dụng. Các hệ thống thông tin phải áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thông tin.

UBND thành phố cũng lưu ý, các hệ thống thông tin trước khi kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần phải phân loại, xác định và phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định và được kiểm tra về an toàn thông tin. Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện rà quét các trang thiết bị và kiểm tra về an toàn thông tin đối với trang thiết bị cùng các hệ thống thông tin.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top