Hà Nội: Giảm còn 8 cơ quan báo chí cho đến hết năm 2020

Thứ ba, 07/01/2020 16:25

Ngày 7-1-2020, UBND thành phố Hà Nội cho biết đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 thực hiện sắp xếp 15/20 cơ quan báo chí. Riêng Báo Quốc phòng Thủ đô và Báo An ninh Thủ đô thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí thành phố Hà Nội gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử; khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Song song đó là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí thành phố Hà Nội.
 
Theo đó, trong giai đoạn 1, từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020 có 3 cơ quan báo chí không phải sắp xếp là Báo Hànộimới, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Tạp chí Khoa học.
 
15 cơ quan báo chí phải sắp xếp theo các hướng như sau:
 
6 tạp chí dừng hoạt động: Tạp chí Giáo dục Thủ đô; Thương gia; Hàng hóa và Thương hiệu; Tinh hoa Đất Việt; Phái đẹp (Elle) và Golf Việt Nam. 
 
3 cơ quan báo dừng hoạt động: Báo Màn ảnh Sân khấu; Thời báo Doanh nhân và Cựu chiến binh Thủ đô.
 
4 cơ quan báo giữ ổn định: Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô; Tuổi trẻ Thủ đô 
 
1 cơ quan báo thực hiện sáp nhập: Báo Pháp luật và Xã hội sáp nhập vào báo Kinh tế và Đô thị.
 
1 cơ quan báo chuyển đổi mô hình hoạt động: Báo Người Hà Nội thành tạp chí chuyên ngành Văn học Nghệ thuật của thành phố.
 
Kết quả sau sắp xếp giảm 10 cơ quan báo chí, còn 8 cơ quan, gồm 5 báo: Hànộimới; Kinh tế và Đô thị; Phụ nữ Thủ đô; Lao động Thủ đô và Tuổi trẻ Thủ đô; 2 tạp chí: Khoa học (thuộc trường ĐH Thủ đô); Văn học và Nghệ thuật Hà Nội; và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.
 
Trong giai đoạn 2 (từ ngày 1-1-2021 đến hết năm 2025), thành phố hoàn thành việc sắp xếp; ổn định hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan báo chí sau sắp xếp; xác định cơ quan báo chí chủ lực, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng thông tin tạo đồng thuận trong xã hội.
 
Báo in và tạp chí hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm; đổi mới hình thức, nội dung. 
 
Báo điện tử và tạp chí điện tử tập trung phát triển báo điện tử có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài); đổi mới công nghệ, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng. 
 
Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh cung cấp trên mạng internet; đầu tư thiết bị chuyên ngành và hệ thống an ninh, an toàn trong phát sóng; sản xuất chương trình truyền hình theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại./.
Nguồn: Báo Hànộimới
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top