Hà Nội duy trì chỉ số về chính quyền điện tử nằm trong nhóm đứng đầu cả nước

Thứ sáu, 08/10/2021 19:47

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4097/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội - xây dựng theo Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

Theo đó, về chỉ tiêu phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử, Thành phố yêu cầu hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin và đủ năng lực để triển khai các thành phần khác của chính quyền điện tử Hà Nội; hoàn thành triển khai các cơ sở dữ liệu cốt lõi (đất đai, dân cư, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức) và các cơ sở dữ liệu quan trọng, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cho các ứng dụng; xây dựng các nền tảng ứng dụng dùng chung, hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công và các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan chính quyền và cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, làm cơ sở xây dựng chính quyền số.

20210908-pg1.jpeg
 
Thành phố sẽ phát triển 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp qua Cổng dịch vụ công - Ảnh minh họa

Thành phố cũng sẽ phát triển 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp qua Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Trên 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của Thành phố và Trung ương. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 70% trở lên; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Thành phố phấn đấu 60% các hệ thống thông tin có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu của Thành phố và Quốc gia không phải cung cấp lại. 90% hồ sơ công việc tại các sở, ban, ngành, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đến cuối năm 2022, phấn đấu 100% cấp thành phố, 80% cấp quận, huyện thực hiện họp thông qua hệ thống họp trực tuyến. Hà Nội tiếp tục duy trì chỉ số về chính quyền điện tử nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu trên cả nước.

Quyết định cũng quy định về các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử; quan điểm xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử Hà Nội; khung tham chiếu Kiến trúc chính quyền điện tử Hà Nội và vai trò của Kiến trúc thành phần; lộ trình phát triển chính quyền điện tử thành phố Hà Nội.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý Kiến trúc chính quyền điện tử Hà Nội; tham mưu UBND thành phố kịp thời điều chỉnh, bổ sung, cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử Hà Nội khi có thay đổi…

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử Hà Nội. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị phải tuân thủ Kiến trúc đã được phê duyệt theo quy định nhằm đảm bảo sự kết nối liên thông, chia sẻ, tích hợp dữ liệu giữa các cơ quan trên địa bàn Thành phố với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. 

theo thanglong.chinhphu.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top