Hà Nội: Chi hơn 110 tỷ đồng đào tạo nghề

Thứ ba, 09/07/2013 14:33

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 109/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013. Theo kế hoạch năm 2013, thành phố tổ chức dạy nghề cho 39.525 lao động nông thôn với kinh phí 110,270 tỷ đồng.

img

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Hà nội sẽ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 39.025 lao động nông thôn, trong đó, nghề nông nghiệp là 19.325 người, nghề phi nông nghiệp 19.700 người. Ngoài ra, thành phố đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề cho 500 lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác.

Ngoài ra, Thành phố cũng đào tạo, bồi dưỡng cho 7.426 cán bộ, công chức cấp xã gồm: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể là 1.034 người; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã là 736 người; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho công chức xã 5.656 người.

Mục tiêu phấn đấu tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề tối thiểu đạt 80%, 100% lao động nông thôn được tuyên truyền phổ biến về Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn chủ yếu vẫn là ngành nghề nông nghiệp, quản trị, quản lý, sinh học ứng dụng, sản xuất, chế biến, lâm nghiệp, thuỷ sản, dịch vụ thú y, sản xuất thuốc thú y... Với ngành nghề phi nông nghiệp như các nghề thuộc nhóm nghề được quy định tại Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 9/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng).

Quy mô dạy nghề cho lao động nông thôn của thành phố tối đa không quá 35 học viên/lớp. Chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, dưới 3 tháng đối với nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp đã có chương trình, giáo trình do Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Dạy nghề ban hành.

Những nghề chưa có chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Dạy nghề ban hành, các đơn vụ thực hiện xây dựng theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Về phương thức đào tạo (đặt hàng dạy nghề), Phòng Lao động Thương binh và Xã hội được giao là cơ quan thường trực, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện. Phòng Kinh tế trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo nghề từ ngân sách thành phố là 110,270 tỷ đồng (đã giao tại Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 28/2/2013 của UBND TP về việc phân giao nhiệm vụ và kinh phí kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề, Giảm nghèo bền vững thành phố Hà Nội năm 2013). Trong đó, dạy nghề cho lao động nông thôn 96,839 tỷ đồng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và người dạy nghề 431 triệu đồng; hoạt động Ban Chỉ đạo 1956 thành phố 150 triệu đồng; kinh phí tuyên truyền, giám sát 1,8 tỷ đồng; tăng cường cơ sở vật chất cho trung tâm dạy nghề công lập huyện Ba Vì 10 tỷ đồng.
 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top