Hà Nội: Ban Chỉ đạo ISO Sở TT&TT tổ chức đánh giá kết quả quý I/2014

Thứ năm, 26/06/2014 10:34

Ngày 02/4/2014, Ban chỉ đạo ISO Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2013 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014. Dự kiến tháng 6/2014 sẽ công bố Hệ thống QLCL của Sở theo mô hình khung do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành. Đồng chí Nguyễn Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở, Trưởng BCĐ ISO của Sở chủ trì buổi họp.

img
Trong năm 2013, công tác duy trì và cải thiến Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 của Sở đã ghi nhận một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như:  100% các phòng chuyên môn thuộc Sở đã nghiêm túc thực hiện việc duy trì Hệ thống QLCL; Toàn bộ văn bản đến (trừ văn bản mật) được lưu trữ, quản lý, chuyển, nhận trên môi trường mạng (đạt tỉ lệ 100%); 100 % văn bản đi trong nội bộ được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng.

Tỷ lệ giao dịch văn bản điện tử của Sở gửi đến UBND các quận, huyện, thị xã và UBND Thành phố đạt 90%. 100% cán bộ, công chức tại các phòng chuyên môn nghiêm chỉnh thực hiện Kế hoạch số 110/KH-STTTT ngày 30/01/2013 về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của UBND Thành phố về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”;

Bên cạnh đó, BCĐ cũng đã phối hợp cùng các phòng chuyên môn thực hiện đánh giá giám sát định kỳ lần II đối với Hệ thống QLCL của Sở; tiến hành đánh giá nội bộ, khắc phục phòng ngừa các điểm không phù hợp để tiếp tục duy trì Hệ thống QLCL theo quy định; tổ chức đào tạo nhận thức chung về Hệ thống QLCL cho toàn thể công chức, lao động hợp đồng khối Văn phòng và lãnh đạo đơn vị sự nghiệp; rà soát lại 65 quy trình, tài liệu thuộc Hệ thống QLCL...

Tuy nhiên, việc duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL tại Sở vẫn còn một số tồn tại như:  Sự gắn kết giữa Hệ thống QLCL với ứng dụng CNTT mới được xây dựng còn hạn chế; chưa gắn việc xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL với công tác thi đua, khen thưởng; một số nhiệm vụ triển khai duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL còn chậm so với Kế hoạch đề ra đặc biệt là việc tham mưu xây dựng, sửa đổi, các quy trình trong Hệ thống QLCL...

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo ISO của Sở cũng đã xem xét việc sửa đổi Chính sách chất lượng để phù hợp với tình hình thực tế, chỉnh sửa và bổ sung các quy trình tài liệu thuộc Hệ thống.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Khánh - Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban chỉ đạo ISO đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2013 trong việc duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL tại Sở. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, bao gồm: rà soát danh mục 65 quy trình, tài liệu và trình Giám đốc Sở ban hành; tổ chức đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ cho thành viên Ban chỉ đạo ISO; xây dựng thêm 06 quy trình mới đưa vào Hệ thống văn bản QLCL; tổ chức phổ biến các quy trình, tài liệu thuộc Hệ thống văn bản QLCL của Sở đến toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Sở sau khi được Giám đốc Sở ban hành. Dự kiến trong tháng 6/2014 sẽ công bố Hệ thống QLCL của Sở theo mô hình khung.
 
Bích Thảo
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top