Hà Nam: Hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ sáu, 13/08/2021 14:46

Sau 5 tháng triển khai, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, các yêu cầu đề ra.

Ha-Nam-hoan-thanh-TDT.jpg

Mặc dù được triển khai trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các lực lượng của ngành thống kê đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương vừa triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch cuộc Tổng điều tra vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch

Trong đó, giai đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra được tiến hành từ ngày 1/3 đến hết ngày 30/5/2021, đã điều tra thu thập thông tin của trên 5.400 doanh nghiệp, 466 đơn vị sự nghiệp và 76 hiệp hội. Giai đoạn 2, được tiến hành từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7/2021, đã điều tra thu thập thông tin của trên 50.500 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể (trong đó gần 2 nghìn cơ sở điều tra mẫu) và 1.750 cơ sở tôn giáo.

Cuộc Tổng điều tra lần này áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, biên soạn, xử lý các dữ liệu cơ bản vừa đảm bảo chất lượng nguồn thông tin vừa giảm kinh phí thực hiện.

Mặc dù được triển khai trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các lực lượng của ngành thống kê đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương vừa triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch cuộc Tổng điều tra vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra lớn, có ý nghĩa quan trọng, cung cấp số liệu cho việc tính toán Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh cũng như các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm gốc 2020, làm cơ sở cho việc đánh giá các năm tiếp theo của giai đoạn 2021-2025.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các địa phương và ngành thống kê, Cuộc Tổng điều tra đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.

Hiện nay, các đơn vị chức năng của ngành Thống kê đang thực hiện công tác rà soát, kiểm tra các lỗi trên phần mềm và kiểm tra số liệu. Đồng thời bám sát yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục Thống kê về cuộc Tổng điều tra; tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại theo kế hoạch để cuộc Tổng điều tra đạt kết quả cao nhất.


 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top