Hạ Long: Nỗ lực chuyển đổi số sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp

Thứ ba, 13/12/2022 07:39

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030, với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những giải pháp đang được TP Hạ Long đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2022.

1967593-21-08563109.jpg

Trong năm 2022, công tác chuyển đổi số ở đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đến nay 100% phòng, ban, đơn vị được cấp chứng thư số; trên 99% (đã cấp 1.630 chữ ký số; trong năm 2022 cấp 594 chữ ký số) cán bộ công chức, viên chức, người lao động của thành phố được cấp chữ ký số.

Minh chứng cho hiệu quả thiết thực trong công tác thúc đẩy chuyển đổi số  phải kể đến kết quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm HCC thành phố và các phường, xãThuộc thẩm quyền thành phố có 277/287 TTHC (đạt 96,52%) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 233/287 TTHC (đạt 81,2%) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đảm bảo 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp mức độ 4). Thuộc thẩm quyền cấp xã có 111/119 TTHC (đạt 93,28%) được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 107/119 TTHC (đạt 90%) được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Kết quả tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 67% (bằng 268% cùng kỳ, 11 tháng đầu năm 2021 đạt 25,26%); tại các phường xã đạt 51,18% (bằng 221 % so với cùng kỳ, 11 tháng đầu năm 2021 đạt 23,17%).

Từ 01/8/2022 đã hoàn thành việc kết nối dữ liệu dân cư và hệ thống một cửa điện tử; đảm bảo 100% xác thực định danh điện tử. Hệ thống Chính quyền điện tử đã kết nối liên thông với 05 cơ sở dữ liêu các ngành (Dữ liệu về Doanh nghiệp; Hộ tịch; Lý lịch tư pháp; Bảo hiểm xã hội; Lao động).

Một trong những điểm sáng nữa là bước tiến về “ kinh tế số”. Trong đó, hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử đã giúp người dân, các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, đã đưa 65/65 sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử, đạt 100% kế hoạch (27 sản phẩm OCOP lên sàn Voso.vn và 38 sản phẩm OCOP lên sàn Postmart). Thực hiện ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile) để khai thác sử dụng ứng dụng. Trong 10 tháng đầu năm có 1.127 lượng đăng ký và sử dụng tài khoản, tổng số tiền nộp qua app mobile trên 8,5 tỷ đông. Đến nay 100% người nộp thuế là các doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử; hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử, phổ cập chữ ký số đến 100% doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; Triển khai kế hoạch thanh toán không dùng tiền mặt, lũy kế đã triển khai được 8.0138/8.698 điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt (doanh nghiệp: 4.220 điểm, cá nhân: 3.793 điểm) đạt tỷ lệ 92,12% % kế hoạch tỉnh giao.

Thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, Hạ Long sẽ  đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong công tác chuyên đổi số. Tập trung phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy toàn dân sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại ngày càng thiết thực hơn.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top