Hà Giang: Tổng kết Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006 - 2010

Thứ ba, 07/12/2010 10:18

Sáng 6-12, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006 - 2010.

img
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có đ/c Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đ/c Nguyễn Văn Sơn Phó - Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang, lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, Vụ Kế hoạch Tài chính, lãnh đạo Sở TT&TT, các sở, ngành, UBND và phòng văn hoá các huyện, thành phố…

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết chương trình cung ứng dịch vụ VTCI giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 5 năm qua Hà Giang có 9/11 huyện với 168 xã được thụ hưởng từ Chương trình này. Theo thống kê, trước khi có Chương trình cung ứng dịch vụ VTCI, mật độ máy điện thoại cố định bình quân tại khu vực các huyện thuộc vùng được cung ứng VTCI mới chỉ đạt 1,4 máy/100 dân. Người dân ở trong các khu vực khó khăn này chưa được hưởng thụ các dịch vụ viễn thông phổ cập. Qua 5 năm thực hiện Chương trình VTCI, với sự đầu tư của Nhà nước, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, nỗ lực của địa phương, đến nay mật độ máy điện thoại cố định đã đạt 10,7 máy/100 dân, tăng 2,5 lần; số xã có dịch vụ điện thoại công cộng đạt 96,4% và số xã có điểm truy cập Internet công cộng đạt 23,2%; thuê bao Internet đạt 0,77 thuê bao/100 dân… Các huyện khó khăn đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ viễn thông có chất lượng cao như thông tin di động, điện thoại cố định hữu tuyến, vô tuyến và dịch vụ Internet tốc độc cao. Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ VTCI tính đến nay ước đạt 40 tỷ đồng; hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ VTCI gồm: Viễn thông Hà Giang, Viettel Hà Giang và viễn thông Điện lực Hà Giang là 135,5 tỷ đồng. Qua đó, đã rút ngắn được khoảng cách về sử dụng dịch vụ viễn thông giữa các vùng miền trên địa bàn của tỉnh, góp phần to lớn vào việc phát triển KT – XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, đảm bảo AN-QP...

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế như công tác thông tin tuyên truyền về dịch vụ VTCI còn chưa được thường xuyên, liên tục; cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông của một doanh nghiệp được giao kế hoạch cung cấp dịch vụ VTCI chưa đáp ứng với yêu cầu, ảnh hưởng đến việc phát triển thuê bao; chất lượng thiết bị, chất lượng dịch vụ VTCI còn hạn chế, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn; chỉ tiêu thiết lập mới các điểm truy nhập Internet công cộng còn thấp, mới đạt hơn 20% so với kế hoạch Bộ Thông tin và truyền thông giao...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2006 - 2010.

Từ những kết quả cũng như hạn chế được rút ra, tỉnh xây dựng kế hoạch và kiến nghị với Trung ương tiếp tục thực hiện Chương trình VTCI giai đoạn 2011 – 2015, trong đó mục tiêu là ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy hoạch phát triển KT – XH của tỉnh và quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Hà Giang đến 2015, định hướng đến năm 2020; cung cấp đa dịch vụ đến 100% các xã, cụm thôn, bản tại các vùng công ích, bước đầu đáp ứng phát triển Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công, phục vụ thương mại điện tử, chữa bệnh, đào tạo từ xa và nhu cầu truyền dẫn cho cả PT – TH. Mục tiêu đến năm 2015 là 95% hộ gia đình có máy điện thoại cố định, nâng số thuê bao cố định lên 30 máy/100 dân, thuê bao Internet đạt 3 thuê bao/100 dân; 100% xã có điểm truy nhập viễn thông công cộng, 70% số xã có điểm truy nhập Internet công cộng...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương những thành quả đạt được trong hoạt động bưu chính, viễn thông, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ VTCI và việc thực hiện Chương trình VTCI trên địa bàn Hà Giang giai đoạn 2006 – 2010, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các huyện kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ chính sách VTCI, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, cho Bộ TT&TT hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đa dạng dịch vụ theo đúng quy định.

Tại Hội nghị này, các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình VTCI giai đoạn 2006-2010 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Tiến Thành
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top