Hà Giang sẽ cung cấp 100% dịch vụ hành chính công mức độ 2 vào cuối năm 2013

Thứ sáu, 13/09/2013 14:24

Mặc dù là một tỉnh miền núi với địa hình phức tạp, gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hạ tầng công nghệ thông tin và mạng viễn thông, nhưng 100% các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn của tỉnh Hà Giang đã được kết nối với mạng cáp quang, mật độ điện thoại đạt 132,2 máy/100 dân. Tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng máy tính đạt 85,6%, tỷ lệ máy tính kết nối Internet đạt 89,7%.

img

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải cách hành chính tại tỉnh Hà Giang

Theo báo cáo 7 tháng đầu năm 2013 về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Hà Giang, nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong lãnh đạo và cán bộ công chức đã có nhiều chuyển biến. Nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh đã bố trí cán bộ chuyên trách hay kiêm nhiệm về công nghệ thông tin. Một số đơn vị còn bố trí lãnh đạo phụ trách về công nghệ thông tin.
 
Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện của tỉnh được ứng dụng mạnh, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và thúc đẩy cải cách hành chính. Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đã cung cấp trên 829 dịch vụ hành chính công ở mức độ 2.
 
Hệ thống một cửa điện tử tại UBND thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang đã được triển khai và đưa vào hoạt động, tạo điều kiện cho hoạt động của các cơ quan nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn.
 
Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đã được triển khai tới 34 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, từng bước thay đổi thói quen làm việc từ văn bản giấy truyền thống sang văn bản điện tử của công chức, viên chức, tạo tiền đề cho việc hình thành chính quyền điện tử.
 
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top