Hà Giang hỗ trợ tài chính cho cán bộ chuyên trách CNTT

Thứ ba, 07/10/2014 09:18

Công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước được giao chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện một trong các nhiệm vụ sau: Quản trị mạng; quản trị các dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy định của nhà nước; Quản trị Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang; Quản trị Trang/Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ được hỗ trợ tài chính, trực tiếp chi trả vào lương hàng tháng.

img

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đó là nội dung Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành ngày 30/9/2014 về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công chức, viên chức chuyên trách CNTT trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
 
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2014 và được áp dụng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2019.
 
Ngoài việc hỗ trợ thu nhập cho cán bộ trực tiếp làm CNTT, tạo điều kiện làm việc ổn định, yên tâm công tác, phát huy năng lực, tận tụy cống hiến, Nghị quyết còn nhằm thực hiện một số mục tiêu như: Tăng cường tính chủ động nghiên cứu, học tập kiến thức về CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT; Tăng cường và bổ sung trách nhiệm cho cán bộ chuyên trách CNTT trong việc ứng cứu, khắc phục sự cố về an toàn, an ninh thông tin, mạng máy tính… đảm bảo các hệ thống CNTT hoạt động liên tục 24/24 ; Thúc đẩy ứng dụng CNTT trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội.
 
Mức hỗ trợ cho cán bộ chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang được tính như sau:
- Người có bằng chuyên môn CNTT độ sau đại học: Hệ số 1,0.
- Người có bằng chuyên môn CNTT trình độ đại học: Hệ số 0,8.
- Người có bằng chuyên môn CNTT trình độ cao đẳng: Hệ số 0,6.
- Người có bằng chuyên môn CNTT trình độ trung cấp và người được giao nhiệm vụ chuyên trách CNTT nhưng chưa có bằng chuyên môn về CNTT: Hệ số 0,4.
Cách tính hưởng hỗ trợ đặc thù: Hệ số hưởng nhân với mức lương cơ sở.
 
 
Thế Mỹ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top