Hà Giang đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong quý I/2015 trên địa bàn

Thứ hai, 13/04/2015 08:33

Ngày 10/4/2015, tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Giang, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả ứng dụng CNTT quý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II/2015.

img
 Ông Nguyễn Văn Tuệ, Giám đốc Sở TT&TT, Phó Ban chỉ đạo CNTT tỉnh báo cáo tại Hội nghị
Đến dự, chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn và 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố.
 
Theo báo cáo của Sở TT&TT, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang cơ bản các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã có cáp quang; Số trạm thu phát sóng (BTS) đạt 930 trạm (600 trạm 2G, 330 trạm 3G); Tỷ lệ xã, phường thị trấn có sóng 3G đạt 85%; Tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động đạt 98%, riêng khu vực trung tâm, tập trung đông dân cư đạt 100%; Tỷ lệ máy tính trên cán bộ công chức tiếp tục được nâng lên, tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện đạt 92%; Tỷ lệ máy tính kết nối internet đạt 95,8%; Hầu hết các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có mạng nội bộ LAN hoàn thiện, có thiết bị định tuyến, máy chủ và các phần mềm, phần cứng an toàn thông tin, từng bước kết nối vào Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, hình thành mạng diện rộng (WAN) của tỉnh với quy mô 73 điểm kết nối. Hầu hết cơ quan, đơn vị đã sắp xếp, bố trí công chức, viên chức chuyên trách CNTT để quản trị, vận hành các hệ thống thông tin; 100% các huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo CNTT cấp huyện và bố trí lãnh đạo phụ trách về công nghệ thông tin...
 
Với sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự chủ động của Ban chỉ đạo CNTT tỉnh, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục có bước phát triển, đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần cải cách hành chính, hướng tới chính quyền điện tử. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành về CNTT tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh; Các Trang thông tin điện tử thành phần được đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả kịp thời cập nhật phản ánh các hoạt động sinh động từ cơ sở về phát triển kinh tế xã hội , an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phong trào xây dựng Nông thôn mới các mô hình kinh tế có hiệu quả trên môi trường mạng. Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh được kiện toàn; các huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo CNTT, Ban biên tập Trang thông tin điện tử; Chữ ký số được triển khai theo lộ trình; An toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống CNTT được các cơ quan nhà nước quan tâm; Các hệ thống CNTT như hệ thống giao ban điện tử, thư điện tử, một cửa điện tử… được duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình ứng dụng CNTT của tỉnh cũng còn tồn tại một số hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm, bố trí sắp xếp công chức, viên chức chuyên trách CNTT chưa sát, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ứng dụng CNTT; Hiệu quả sử dụng phần mềm: thư điện tử; quản lý văn bản; một cửa điện tử... tại một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả, nhiều tính năng chưa được khai thác. Ứng dụng chữ ký số và trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm triển khai; Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ yếu tập trung vào cung cấp tin tức hoạt động của cơ quan, đơn vị địa phương, chưa quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới cải cách hành chính.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu và Ban chỉ đạo CNTT tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: Triển khai nhanh Chính phủ điện tử, ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính; Vấn đề bảo mật và sử dụng phần mềm M-office hay V-office trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện chữ ký số, đào tạo tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách CNTT; Triển khai triệt để việc thực hiện thông quan điện tử tại cửa khẩu, vận hành phần mềm quản lý giáo dục; sử dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật dùng chung như khai thác hiệu quả tài nguyên của Trung tâm Dữ liệu, kết nối và sử dụng hiệu quả mạng WAN... 
 
Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh đánh giá cao quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính. Đồng thời, nhấn mạnh việc đổi mới cải cách hành chính mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh đã có nhiều cố gắng, đồng thời cũng biểu dương và ghi nhận sự cố gắng của các huyện trong việc triển khai ứng dụng CNTT để phục vụ cho cải cách hành chính./.
 
Tiến Thành - Sở TT&TT Hà Giang
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top